Bokarkiv – Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund

Här finns äldre upplagor av boken Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund.

Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund 2013

Här finns äldre upplagor av boken Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund.

2013 Flik 1 Stiftelser

2013 Flik 2 Ideella föreningar

2013 Flik 3 Trossamfund

2013 Flik 4 Insamlingsregler

2013 Flik 5 Redovisning

2013 Flik 6 Revision

2013 Flik 7 Sökordsregister

I nedanstående pdf:er går det inte att söka på å, ä, ö och vissa specialtecken. Det går däremot att söka på delar av ord. Vid en sökning efter exempelvis balansräkning rekommenderar vi således att man bara söker på balansr.

Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund 2012

Här finns äldre upplagor av boken Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund.

2012 Flik 1 Stiftelser

2012 Flik 2 Ideella föreningar

2012 Flik 3 Trossamfund

2012 Flik 4 Insamlingsregler

2012 Flik 5 Redovisning

2012 Flik 6 Revision

2012 Flik 7 Sökordsregister

Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund 2011

Här finns äldre upplagor av boken Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund.

2011 Flik 1 Stiftelser

2011 Flik 2 Ideella föreningar

2011 Flik 3 Trossamfund

2011 Flik 4 Insamlingsregler

2011 Flik 5 Redovisning

2011 Flik 6 Revision

Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund 2010

Här finns äldre upplagor av boken Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund.

2010 Flik 1 Stiftelser

2010 Flik 2 Ideella föreningar

2010 Flik 3 Trossamfund

2010 Flik 4 Insamlingsregler

2010 Flik 5 Redovisning

2010 Flik 6 Revision

Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund 2009/10

Här finns äldre upplagor av boken Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund.

2009 Flik 1 Stiftelser

2009 Flik 2 Ideella föreningar

2009 Flik 3 Trossamfund

2009 Flik 4 Insamlingsregler

2009 Flik 5 Redovisning

2009 Flik 6 Revision

Trossamfund, stiftelser, ideella föreningar 2008

Här finns äldre upplagor av boken Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund.

2008 Flik 1 Trossamfund

2008 Flik 2 Stiftelser

2008 Flik 3 Ideella föreningar

2008 Flik 4 Redovisning

2008 Flik 5 Revision

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%