Innehåll

Här finns äldre upplagor av Upphandlingsvolymen (tidigare Offentlig upphandling).

Nu gällande regler hittar du under ämnesområde Upphandling.

Upphandlingsvolymen 2013

Här finns äldre upplagor av Upphandlingsvolymen (tidigare Offentlig upphandling).

2013 Flik 1 Klassiska lagen

2013 Flik 2 Försörjningslagen

2013 Flik 3 Försvars- och säkerhetslagen

2013 Flik 4 Valfrihetssystem

2013 Flik 5 Övriga författningar

2013 Flik 6 EU-direktiv

2013 Flik 7 Sökordsregister

I nedanstående pdf:er går det inte att söka på å, ä, ö och vissa specialtecken. Det går däremot att söka på delar av ord. Vid en sökning efter exempelvis balansräkning rekommenderar vi således att man bara söker på balansr.

Offentlig upphandling 2008/09

Här finns äldre upplagor av Offentlig upphandling.

2008 Flik 1 Klassiska lagen

2008 Flik 2 Försörjningslagen

2008 Flik 3 Övriga författningar

2008 Flik 4 Förarbeten

2008 Flik 5 Klassiska direktivet

2008 Flik 6 Försörjningsdirektivet