Här finns äldre upplagor av Upphandlingsvolymen (tidigare Offentlig upphandling).

Nu gällande regler hittar du under ämnesområde Upphandling.

Upphandlingsvolymen 2013

Här finns äldre upplagor av Upphandlingsvolymen (tidigare Offentlig upphandling).

2013 Flik 1 Klassiska lagen

2013 Flik 2 Försörjningslagen

2013 Flik 3 Försvars- och säkerhetslagen

2013 Flik 4 Valfrihetssystem

2013 Flik 5 Övriga författningar

2013 Flik 6 EU-direktiv

2013 Flik 7 Sökordsregister

I nedanstående pdf:er går det inte att söka på å, ä, ö och vissa specialtecken. Det går däremot att söka på delar av ord. Vid en sökning efter exempelvis balansräkning rekommenderar vi således att man bara söker på balansr.

Offentlig upphandling 2008/09

Här finns äldre upplagor av Offentlig upphandling.

2008 Flik 1 Klassiska lagen

2008 Flik 2 Försörjningslagen

2008 Flik 3 Övriga författningar

2008 Flik 4 Förarbeten

2008 Flik 5 Klassiska direktivet

2008 Flik 6 Försörjningsdirektivet