Bokarkiv – Värdepappersvolymen

Här finns äldre upplagor av Värdepappersvolymen.

Nu gällande regler hittar du under ämnesområde Värdepapper.

Värdepappersvolymen 2018/19

Här finns äldre upplagor av Värdepappersvolymen.

Värdepappersvolymen 2018/19

Värdepappersvolymen 2017/18

Här finns äldre upplagor av Värdepappersvolymen.

Värdepappersvolymen 2017/18

Värdepappersvolymen 2013/14

Här finns äldre upplagor av Värdepappersvolymen.

2013 Flik 1 Värdepappersmarknaden

2013 Flik 2 Fonder och förvaltare

2013 Flik 3 Aktiebolag

2013 Flik 4 Handel och kontoföring

2013 Flik 5 Kapitalkrav

2013 Flik 6 Etik och brott

2013 Flik 7 Konsument

2013 Flik 8 Redovisning och rapportering

2013 Flik 9 Svenska Fondhandlareföreningen

2013 Flik 10 SwedSec

2013 Flik 11 Fondbolagens förening

2013 Flik 12 Euroclear

2013 Flik 13 Sökordsregister

I nedanstående pdf:er går det inte att söka på å, ä, ö och vissa specialtecken. Det går däremot att söka på delar av ord. Vid en sökning efter exempelvis balansräkning rekommenderar vi således att man bara söker på balansr.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%