Bokarkiv – Värdepappersvolymen

Här finns äldre upplagor av Värdepappersvolymen.

Nu gällande regler hittar du under ämnesområde Värdepapper.

Värdepappersvolymen 2019/20

Här finns äldre upplagor av Värdepappersvolymen.

Värdepappersvolymen 2019/20

Värdepappersvolymen 2018/19

Här finns äldre upplagor av Värdepappersvolymen.

Värdepappersvolymen 2018/19

Värdepappersvolymen 2017/18

Här finns äldre upplagor av Värdepappersvolymen.

Värdepappersvolymen 2017/18

Värdepappersvolymen 2013/14

Här finns äldre upplagor av Värdepappersvolymen.

2013 Flik 1 Värdepappersmarknaden

2013 Flik 2 Fonder och förvaltare

2013 Flik 3 Aktiebolag

2013 Flik 4 Handel och kontoföring

2013 Flik 5 Kapitalkrav

2013 Flik 6 Etik och brott

2013 Flik 7 Konsument

2013 Flik 8 Redovisning och rapportering

2013 Flik 9 Svenska Fondhandlareföreningen

2013 Flik 10 SwedSec

2013 Flik 11 Fondbolagens förening

2013 Flik 12 Euroclear

2013 Flik 13 Sökordsregister

I nedanstående pdf:er går det inte att söka på å, ä, ö och vissa specialtecken. Det går däremot att söka på delar av ord. Vid en sökning efter exempelvis balansräkning rekommenderar vi således att man bara söker på balansr.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...