Här finns äldre upplagor av Värdepappersvolymen.

Nu gällande regler hittar du under ämnesområde Värdepapper.

Värdepappersvolymen 2023/24

Värdepappersvolymen 2023/24

Värdepappersvolymen 2022/23

Värdepappersvolymen 2022/23

Värdepappersvolymen 2021/22

Värdepappersvolymen 2021/22

Värdepappersvolymen 2020/21

Värdepappersvolymen 2020/21

Värdepappersvolymen 2019/20

Här finns äldre upplagor av Värdepappersvolymen.

Värdepappersvolymen 2019/20

Värdepappersvolymen 2018/19

Här finns äldre upplagor av Värdepappersvolymen.

Värdepappersvolymen 2018/19

Värdepappersvolymen 2017/18

Här finns äldre upplagor av Värdepappersvolymen.

Värdepappersvolymen 2017/18

Värdepappersvolymen 2013/14

Här finns äldre upplagor av Värdepappersvolymen.

2013 Flik 1 Värdepappersmarknaden

2013 Flik 2 Fonder och förvaltare

2013 Flik 3 Aktiebolag

2013 Flik 4 Handel och kontoföring

2013 Flik 5 Kapitalkrav

2013 Flik 6 Etik och brott

2013 Flik 7 Konsument

2013 Flik 8 Redovisning och rapportering

2013 Flik 9 Svenska Fondhandlareföreningen

2013 Flik 10 SwedSec

2013 Flik 11 Fondbolagens förening

2013 Flik 12 Euroclear

2013 Flik 13 Sökordsregister

I nedanstående pdf:er går det inte att söka på å, ä, ö och vissa specialtecken. Det går däremot att söka på delar av ord. Vid en sökning efter exempelvis balansräkning rekommenderar vi således att man bara söker på balansr.