I ett brev till Bokföringsnämnden (BFN) vädjar ni att en mening i kommentartexten till kapitel 10 i BFNAR 2009:1 stryks. Meningen lyder ”Progressiv avskrivningsmetod är tänkbar för anläggningar med lång livslängd och obetydlig teknisk utveckling”.

Läses meningen ryckt ur sitt sammanhang kan den ge missvisande information om om val av avskrivningsmetod. I samma avsnitt framgår emellertid också att avskrivningen ska återspegla hur företaget förbrukar tillgången.

För att undvika missförstånd kommer BFN att ta med synpunken i det pågående projektet K2-Årsbokslut. Samtidigt kommer även vägledningarna till Årsredovisning i mindre aktiebolag och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar att ses över.