BFNS SKRIVELSER – BREVSVAR

Angående kassaflödesanalys och tillkommande kostnader för byggnader

(2015-05-04)

Du har per e-post till Bokföringsnämnden (BFN) ställt frågor om kassaflödesanalys och om tillkommande kostnader för byggnader.

BFN sammanfattar frågeställningarna enligt följande:

 1. Är det tillåtet för ett företag som tillämpar K2 att låta en kassaflödesanalys ingå i årsredovisningen?

 2. Är det tillåtet för ett företag som tillämpar K2 att redovisa (aktivera) redan vid förvärvet planerade underhållsåtgärder som tillkommande utgifter?

BFN utgår i enlighet med vad du uppgett att årsredovisningen upprättas enligt K2-regelverket Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1), K2.

Bedömning kassaflödesanalys

1. Är det tillåtet för ett företag som tillämpar K2 att låta en kassaflödes analys ingå i årsredovisningen?

BFNs huvudregelverk för årsredovisning är K3-regelverket Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Detta innehåller regler som är heltäckande och behandlar också skyldigheten att upprätta t.ex. en frivillig kassaflödesanalys inom ramen för K3. K2 är ett förenklat regelverk som kan tillämpas av företag som är mindre enligt den definition som finns i årsredovisningslagen (ÅRL). Eftersom ett mindre företag enligt definitionen i ÅRL inte är skyldigt att upprätta en kassaflödesanalys saknas regler om detta i K2.

Av inledningen till K2 framgår att vägledningen innehåller alla regler som krävs för att upprätta en årsredovisning som uppfyller kraven i ÅRL. Det anges att ett företag inte ska tillämpa andra allmänna råd, rekommendationer eller specifika uttalanden när det ska upprätta årsredovisning med undantag för regler om fusion. Detta regleras i punkt 1.4 med kommentar där det framgår att det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelse. Vidare att den som tillämpar det allmänna rådet inte samtidigt får tillämpa annan normgivning när årsredovisningen upprättas.

I punkt 3.1 anges att årsredovisningens olika delar ska presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Mot bakgrund av att ÅRL inte ställer upp något krav på kassaflödesanalys anges inte denna rapport i uppräkningen av årsredovisningens olika delar.

Eftersom K2 är ett förenklat regelverk som är skrivet för mindre företag saknas alltså regler om kassaflödesanalys. Någon vägledning om hur en frivillig kassaflödesanalys kan upprättas finns inte heller att hämta, vare sig i liknande regler i det allmänna rådet eller i ÅRLs grundläggande principer. Samtidigt kan konstateras att regelverket är skrivet för att vara heltäckande och innehålla samtliga regler som kan tillämpas av ett mindre företag. Ett företag som tillämpar K2 kan därför inte upprätta en kassaflödesanalys med stöd av det regelverket eller låta en kassaflödesanalys upprättad enligt andra regler ingå i årsredovisningen.

Bedömning tillkommande utgifter

2. Är det tillåtet för ett företag som tillämpar K2 att redovisa (aktivera) redan vid förvärvet planerade underhållsåtgärder som tillkommande utgifter?

En underhållsåtgärd som utförs i anslutning till förvärvet av en fastighet får bedömas inom ramen för de regler som finns om tillkommande utgifter. Företaget behöver alltså göra en bedömning av om utförda underhållsåtgärder är en tillbyggnad, en ombyggnad som är värdehöjande eller en reparation som ska kostnadsföras. Den frågan har nyligen behandlats av BFN. Se brevsvaret Redovisning av tillkommande utgifter som avser byggnad samt avskrivningsenheter vid tillämpning av K2 från 2014-12-12.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...