Innehåll

BFNS SKRIVELSER – BREVSVAR

Angående säkringsredovisning – ränteswap, terminsavtal m.m.

(2015-05-04)

Ni har i skrivelse till Bokföringsnämnden (BFN) ställt frågan om de företag som tillämpar BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2 AB) eller BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2 EF) får tillämpa säkringsredovisning på andra säkringsförhållanden än de som anges i punkterna 11.7, 13.5 och 17.8 i dessa regelverk.

K2 AB och K2 EF är regelverk som mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar kan välja att tillämpa i stället för huvudregelverket BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Ett överordnat mål med K2 AB och K2 EF är förenkling för mindre företag. Reglerna är utformade utifrån en avvägning av olika intressen och innehåller förenklingar i form av schablonregler, färre valmöjligheter, färre tilläggsupplysningar samt regler som ligger nära skattelagstiftningen. Ett förhållande som är viktigt att ha i åtanke vid tolkning av regelverken.

I samband med framtagandet av K2 beslutades att säkringsredovisning skulle tillåtas men begränsas till säkringsförhållanden som avser befintliga fordringar och skulder i utländsk valuta som säkras med terminer. Beslutet kommer till uttryck i punkterna 11.7, 13.5 och 17.8. Säkringsredovisning av andra säkringsförhållanden är således inte tillåten.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...