BOLAGSVERKETS FÖRESKRIFTER

BOLFS 2004:4 Företagsinteckning (företagshypotek)

(senast ändrad genom BOLFS 2019:2)

1 §Expeditionsavgiften för gravationsbevis enligt 27 § förordningen (2003:552) om företagshypotek uppgår till 150 kr.

BOLFS (2009:1)

2 §Expeditionsavgift enligt 5 § förordningen (2003:552) om företagshypotek ska inte betalas för bevis om

  • uppskov till senare inskrivningsdag,

  • rättelse av oriktig införing i företagsinteckningsregistret, och

  • dödning.

BOLFS (2009:1)

3 §Utfärdas bevis på flera handlingar i ett ärende ska avgift betalas för endast ett bevis. Vid utbyte ska avgift betalas för varje företagsinteckningsbrev som sätts i stället för annan handling.

BOLFS (2009:1)

4 §Expeditionsavgift ska betalas av den som begär ett bevis eller en annan handling.

BOLFS (2009:1)

5 §Betalning av expeditionsavgiften och stämpelskatten ska ske genom insättning på av Bolagsverket anvisat bankgironummer. Vid detta betalsätt ska betalningen av avgiften ske innan bevis om företagsinteckning eller annan handling lämnas ut.

Avgiften ska betalas inom en månad från den dag beslut om bevis om företagsinteckning eller annan handling hölls tillgänglig för sökanden.

Avgiften och skatten får tas ut via autogiro om Bolagsverket och sökanden har kommit överens om att betalning får ske med autogiro.

Bestämmelse om att skatten ska betalas inom en månad från den dag då beslut om skatten tillhandahålls sökanden och att skatten ska betalas innan ett bevis eller annan handling lämnas ut finns i 31 och 33 §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

BOLFS (2019:2)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:2

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2019.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...