Innehåll

BOLAGSVERKETS FÖRESKRIFTER

BOLFS 2004:7 Avgifter för bevis och underrättelser om uppgifter i näringsförbudsregistret

Kronor

Bevis om frihet från näringsförbud

100

Underrättelser om införanden och ändringar i
näringsförbudsregistret (årsprenumeration)

500

Bevis om samtliga i registret införda näringsförbud

240