FARs mallar för redovisning

Samtliga mallar är hämtade från respektive regelverk.

Kontrollbalansräkning

Detta exempel är hämtat från RedR 2

Exempel på uppställning

Rapport från auktoriserad FAR-konsult

Detta exempel är hämtat från Reko

Rapport från auktoriserad FAR-konsult för räkenskapsår [20XX]