FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

FFFS 2020:27 Skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige och som har sitt huvudkontor i ett tredjeland.

Uppgifter till Finansinspektionen

2 §Ett kreditinstitut enligt 1 § ska lämna Finansinspektionen uppgifter om

 1. de totala tillgångar som motsvarar verksamheten för filialen,

 2. de likvida tillgångar som filialen har tillgång till,

 3. den kapitalbas som filialen har till sitt förfogande,

 4. de arrangemang för insättningsskydd som finns tillgängliga för insättare i filialen,

 5. filialens arrangemang för riskhantering,

 6. hur filialen styrs inklusive vilka personer som har nyckelfunktioner för filialens verksamhet,

 7. de planer för återhämtning som filialen omfattas av,

 8. de produkter och tjänster som filialen tillhandahåller, samt

 9. det totala antalet kunder som filialen har.

Allmänna råd

Kreditinstitutet bör lämna uppgifterna via Finansinspektionens webbplats och tjänsten Rapporteringsportalen på det sätt som närmare anvisas där.

3 §Ett kreditinstitut enligt 1 § ska fyra gånger om året lämna uppgifter enligt 2 § 1–3 senast den

 1. 30 april för uppgifter med referensdatum den 31 mars,

 2. 31 juli för uppgifter med referensdatum den 30 juni,

 3. 31 oktober för uppgifter med referensdatum den 30 september, samt

 4. 31 januari för uppgifter med referensdatum den 31 december.

4 §Ett kreditinstitut enligt 1 § ska årligen lämna uppgifter enligt 2 § 4–9 senast den 31 januari. Referensdatum för uppgifterna ska vara den 31 december.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:27

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 29 december 2020.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...