Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag, 556011-8043, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag