Migrationsverket föreskriver, efter samråd med Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten och Utrikesdepartementet, med stöd av 8 kap. 13 § 2 utlänningsförordningen (2006:97) följande.

Genom dessa föreskrifter fastställs den förteckning över etablerade arrangörer som omnämns i 5 kap. 2 § första stycket 8 utlänningsförordningen. Enligt nämnda bestämmelse är artister och deras tekniker samt annan turnépersonal undantagna från kravet på arbetstillstånd för en sammanlagd tid av 14 arbetsdagar under en tolvmånadersperiod om de bjudits in av en arrangör som finns angiven på den förteckning över etablerade arrangörer som förs av Migrationsverket. Förteckningen redovisas i bilagan till föreskrifterna. En referensgrupp med representanter från arbetsgivare och arbetstagare har getts tillfälle att yttra sig.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:10

Dessa föreskrifter träder i kraft den 6 oktober 2023. Samtidigt upphör föreskrifterna (MIGRFS 2023:2) om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker vilka undantas från kravet på arbetstillstånd.

Bilaga

Förteckning enligt 5 kap. 2 § första stycket 8 utlänningsförordningen (2006:97) över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd.

Fastställd den 15 september 2023.

Teatrar

Kungliga Dramatiska Teatern (Dramaten)

Kulturföreningen Theatron i Lund

Länsteatern i Örebro

Reginateatern Riksteatern

Stockholms Stadsteater AB

Musikteatrar och Dansteatrar

Balettakademien

Dansens Hus, Stockholm

GöteborgsOperan AB

Göteborgs Stadsteater AB

Kungliga Operan AB

Malmö Opera & Musikteater AB

NorrlandsOperan AB

Skånes Dansteater

Musikinstitutioner

Dunkers Kulturhus /Helsingborgs Stad

Föreningen för Göteborgs Internationella orgelakademi

Förvaltningen för Kulturutveckling/Västra Götalandsregionen

Gävle Konserthus & Symfoniorkester

Göteborgs Symfoniker AB

Helsingborgs Arena och Scen AB

Kalmar Läns Musikstiftelse

Kultur Gävleborg, Region Gävleborg

Malmö Live Konserthus

Musik i Syd

Musik i Uppland

Musikföreningen Plektrum

Norrbottensmusiken

Scenkonst Västnorrland AB

Scenkonst Öst AB

Smålands Musik & Teater

Stockholms Konserthusstiftelse

Vara Konserthus AB

Övriga arrangörer

Afro Scandinavia JKPG

All things live

Anagram Live AB

A.O.S produktion AB

Amazing Thai Restaurang AB

Artistkonsult Vahid Kapo

Barnens Scen

Besterman Sweden AB

Bibu-Nationell Scenkonstbiennal för barn och unga AB

Burgsvik Kulturrestauranger AB

Clandestino institut

CLM Europe AB

Elmagård Capital

Eventhouse AB

FKP Scorpio Sverige AB

Huset under Bron AB

Inkonst

Julius Production AB Live

Nation Sweden

Lugerinc. AB

AB Länsmusiken i Örebro AB

Malmö Stads Kulturförvaltning/Malmöfestivalen/ Sommarscen Malmö

MM Entertainment Service AB

Music Weeks i Sweden

Nobel Media AB

Nöjes- & Kulturbolaget i Malmö AB

Piteå Science Park AB

Re:Orient

SELAM, Stockholm

Skrikhult Production

Statens museer för världskultur

Stiftelsen O/Modernt

Stockholm International Jazz & Blues Festival AB

Stockholms Stad, Kulturförvaltningen

Stockholms läns blåsarsymfoniker

Storsjöyran Evenemang AB

Sweden Rock Festival

TWA Production AB

Uppsala Konsert & Kongress AB

Urkult framtid i Sollefteå AB

Vitlycke – Centre for performing Arts

Västmanlandsmusiken

Åhus Församling Åmål Blues Förening