EFTER ATT EN FÖRETAGARE i Göteborg upprepade gånger bjöd delägarna i ett dotterbolag på kick-off, Finlandsfärja och andra aktiviteter ville han dra av kostnaderna som representation i deklarationen. Både Skatteverket och domstolarna ansåg att det huvudsakliga ändamålet med aktiviteterna hade varit rekreation som inte kunde knytas till bolagets verksamhet. I stället för att dras av som representation skulle kostnaderna betraktas som utslag av företagarens personliga gästfrihet som inte kunde dras av i skattedeklarationen. Eftersom nöje och natur dominerade resorna ansåg domstolen dessutom att kostnaderna skulle utgöra lön för delägarna.

Kammarrätten i Göteborg, 19 mars 2013, 5722–12, 5723–12, 5727–5729–12.

Lisa Bergman

REPRESENTATIONSKOSTNADER

– SKATTEVERKETS ALLMÄNNA RÅD

Försiktighet bör iakttagas vid ofta återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer. I sådan representation kan det föreligga inslag av personlig gästfrihet som utesluter avdragsrätt. Vad avser andra personer än de som har en direkt anknytning till affärsförhandlingar bör utgift för sådan representation inte vara avdragsgill.

(SKV A 2004:5 Inkomsttaxering)