Innehåll

Innovation har de senaste åren seglat upp som buzzword på allas läppar. Det finns snart sagt inte ett företag som inte har innovation som ”kärnstrategi”. Därmed har också idéerna om vad innovation är och hur den ska bedrivas förändrats. Det som förr skedde bakom lyckta dörrar på utvecklingsavdelningen, ska nu hända överallt hela tiden. Alla ska engageras från kundtjänst till säljare, kunder och konsumenter. I varje fall om vi får tro teoretiker och konsulter.

Förmodligen har de rätt. Innovation är för viktigt för att överlämnas till män och kvinnor i vita rockar. Och det handlar om långt mer än forskning.

Vad teoretikerna lär ut verkar också ha fastnat bland praktikerna. Långt fler än hälften av Sveriges företagsledare säger att alla medarbetare i deras organisationer förväntas medverka i innovationsarbetet. De tror också att involverandet av kunder kommer att vara standard i deras bransch inom några få år. Det visar en pinfärsk undersökning bland några hundra företagsledare och strateger vi just har genomfört på Kairos Future.

Men det är i teorin. Praktiken visar snarare att det är ganska få av dessa ”troende” som infört några processer eller system som underlättar denna medverkan. I de flesta företag finns det till exempel ingen bestämd plats där medarbetare (eller kund för den delen) med en brilliant idé eller lösning på ett problem kan stoppa denna idé. Medarbetaren kanske kan lämna den till sin chef. Men om chefen inte gillar den, vad gör man då?

Därtill verkar det inte heller som om företagets utmaningar gör avtryck i hur mycket man satsar på innovation, eller hur man arbetar med den. Detta faktum går på tvärs emot skolboken och strategins grundsatser, nämligen att strategin ska matcha omvärlden. Det tycks dock inte gälla innovation, som lever sitt eget liv.

Skälet till detta är förmodligen vad som inom psykologin kallas priming, det vill säga att det är det förflutna eller det vi just hört och sett som styr vårt tänkande. Satsade vi X miljoner på innovation i fjol, kan det väl duga med 1,02X i år. Och ska vi skära är det väl lagom med 0,9X. Eller? Men om världen förändras, varför då inte 2X, 3X eller 4X? Och varför skapa innovationer på samma sätt som i fjol, varför inte på något helt annat sätt?

Om du ska förlösa ditt företags innovativa kraft finns det alltså två saker som är viktigare än allt annat. För det första måste du ifrågasätta dina referenspunkter, dina förutfattade meningar. För det andra måste du se till att skapa nya arbetsformer, kanske dra nytta av den sociala webbens möjligheter att dela och samarbeta, göra innovation enkelt och kul. För, som varje scoutledare och fotbollstränare vet, är det inte kul så kommer ingen.

Mats Lindgren

Vd och grundare av Kairos Future som framförallt hjälper företag att bli mer framåtblickande och innovativa.