Innehåll

Riksbanken sänkte förra månaden sin styrränta, reporäntan, till minus 0,10 procent.

Nästa år tas eventuellt enskilda företags branschspecifika periodiseringskonton med hög ränta bort, det handlar om exempelvis skogskonto eller upphovsmannakonto. Hög ränta i de här sammanhangen är numera kanske 1,35 procent, men frågan är om det kommer erbjudas några räntor alls för ersättaren företagsfond. I sig innebär avskaffandet av skogskonto och upphovsmannakonto avsevärda skattehöjningar för de drabbade, då man inte längre kan avsätta lika stora belopp. Skogsägare kanske anpassar sig genom att göra mindre omfattande avverkningar, men upphovsmännen kan knappast välja att sälja sina skivor eller böcker ett annat år.

Kanske är avsikten att man helt enkelt inte ska ha enskild firma. Fast för skogsägaren med långa perioder mellan intäkter verkar ett aktiebolag ordentligt överdrivet, speciellt som aktiebolag i praktiken inte får äga tidigare enskilt ägd skogsmark.

När räntan är noll på vanliga kontot, kanske längre fram rent av negativ, riskerar företagaren få problem med periodiseringar. Kanske kommer en del känna sig tvingade att ta onödiga risker med periodiserade tillgångar? Ska kapitalet förvaltas och inte bara sitta på ett konto blir även bokföring och redovisning mer komplicerad, vilket i sig blir en kostnad som i sin tur kräver högre avkastning.

En sak kan vi vara säkra på. Lägre styrräntor kommer inte att få svenska småföretag att satsa och dra upp Riksbankens önskade inflation. För det är inte småföretagen som bankerna jagar för att låna ut pengar till, det är privatpersonerna – och de tävlar om vem som kan skuldsätta sig mest för en bostad som redan finns. Sådan skuldsättning skapar varken värden eller inflation, bara högre bostadsvärderingar.

Välstånd skapas i stället genom investerande företag, som via produkter och tjänster förbättrar våra liv och vårt samhälle. Hur dessa ska stimuleras vill ingen svara på. Att höja skatten genom att begränsa periodiseringar är knappast rätt väg att gå.

Lars Wilderäng

Författare och föreläsare som driver ”Cornucopia?”, Sveriges största oberoende blogg inom ekonomi, finans och samhälle.