Innehåll

Sofia Falk är underrättelseofficeren som blev egenföretagare med jämställdhet som affärsidé.

2008 sade Sofia Falk upp sig, gick in på banken och ordnade ett lån på 200.000 kronor. Därefter satte hon samman en lista över Sveriges hundra största företag och började kontakta vd:ar och personalchefer. Hennes säljpitch var en formel för att få fler kvinnliga chefer i organisationen.

Sofia Falks företag Wiminvest är ett konsultbolag som vill göra bolag mer lönsamma genom en bättre könsbalans bland personer i ledande befattningar. Fröet till verksamheten började gro när Sofia Falk som en av få kvinnor gjorde lumpen på Försvarets tolkskola. Det växte när hon som kriminalunderrättelseofficer i Kosovo fick konkreta exempel på hur både kvinnor och män behövs för att nå önskat resultat.

– Som kvinna hade jag större operativ effekt eftersom jag hade möjlighet att ställa frågor som män inte kunde. Jag fick också en annan access, exempelvis var det bara jag som kunde visitera de muslimska kvinnorna.

När Sofia Falk sedan blev risk- och krishanteringskonsult i PR-branschen befann hon sig i en miljö med minst lika många kvinnor som män. Ändå var det i regel män som fattade besluten. Hon tyckte inte att företagen tog vara på kvinnors kompetens, och ville hon kanalisera sin frustration i något konstruktivt. Därför startade hon Wiminvest, vars affärsidé bygger på principen att jämställdhet är en underutnyttjad affärsstrategi. Ökad jämställdhet ger bättre lönsamhet, fler lojala kunder och ett starkare arbetsgivarvarumärke.

– Strukturerade workshops är min produkt för att initiera en förändring – jag är en ”business transformer”, säger hon.

– I början fick jag höra att ”det kommer aldrig att gå att ändra folks attityder och normer”. Det blev en sporre. Det var mycket slit i början för att få de första kunderna, men jag har visat att det gick att skapa en egen marknad för de här tjänsterna.

I dag har företaget jättar som Ikea, Sandvik och H&M i kundportföljen. Sofia Falk vill få människor att tänka annorlunda kring jämställdhet. Hon liknar traditionellt jämställdhetsarbete med en sekvens i filmen Matrix. När huvudpersonen Neo får reda på att han lever i en låtsasvärld ställs han inför ett val mellan två piller. Det röda, som ska ta honom till den okända verkligheten och det blå, som låter honom leva kvar i den trygga låtsastillvaron.

– Traditionellt jämställdhetsarbete är som det blå pillret, det invaggar oss i falsk trygghet och får oss att tro att vi åstadkommer förändring genom att vidta några enkla åtgärder. I stället borde vi välja det röda. Det handlar om att se sanningen i vitögat, gå från ord till handling och förändra i grunden, på lång sikt.

Sofia Falk anser att framgångsrikt jämställdhetsarbete kräver företagsledningens engagemang för att få igång en förändringsprocess. Så hon brukar börja där. För att skapa detta brukar hon börja med att peka på statistik från verkligheten, där exempelvis 80 procent av alla inköpsbeslut fattas av kvinnor.

Sedan visar jag hur andra bolag jobbat framgångsrikt med jämställdhet och jämför det med situationen hos det aktuella företaget. Det är glappet som vi arbetar med. Tanken är att identifiera konkreta indikatorer som kan implementeras direkt och sedan mätas på ett enkelt och tydligt sätt.

En nyckelfaktor för framgång är att människor verkligen ser vinsterna med att arbetsplatsen blir mer jämställd, framhåller Sofia.

– Företag bör arbeta med jämställdhet för att spegla marknaden. Dessutom måste företag börja ta tillvara på talangers potential. En lovande medarbetare stannar inte om inte alla behandlas likvärdigt på en arbetsplats. Det finns också många studier som visar att mångfald i arbetsgrupper leder till bättre resultat. En homogen grupp är aldrig lika produktiv som en diversifierad grupp.

Men hur driver Sofia Falk sin egen business? Hur får man till exempel ett företag som bygger på en enda persons vision och expertis att växa? Den främsta utmaningen ligger enligt Sofia Falk i att hitta rätt medarbetare. Hennes lösning är att använda underkonsulter.

– Felrekryteringar i ett litet företag blir väldigt kostsamma. Om man inte anställer är det är det dock svårare att skala upp verksamheten.

För att kunna skala upp arbetar hon just nu med att digitalisera hela workshop-processen, vilket förstås är betydligt enklare än att klona sig själv.

– Tanken är att få ner kunskapen i digitala verktyg som fler än jag kan driva. Vi kommer fortfarande att vara ett konsultbolag, men vi ska kunna arbeta mer med rörlig bild och appar som verktyg.

Christian Albinsson

Sofia Falk

Gör: Corporate rebel.

Familj: Man och två barn.

Otippat om Sofia: ”Jag var trädgårdsmästare på nationen under studietiden på Uppsala universitet. Blev även intagen i fyllecell när jag var redaktör på en studenttidning. Mitt uppdrag var att skildra ’Så kan det gå på Valborg i Uppsala’ – och polisen var alltså med på noterna.”

5 tips till andra företagare

01 Försök skapa en ny marknad. Det har jag gjort och då kan ingen ifrågasätta dig.

02 Sätt mål för verksamheten som du nästan rodnar över. Det är ett bra sätt att pusha sig, allt är ju faktiskt möjligt och det är tråkigt att sikta för lågt.

03 Tänk att ditt arbetsspråk hela tiden ska vara engelska och satsa på att vara global och digital direkt.

04 Fokusera på max två saker samtidigt för att kunna nå bra resultat.

05 Det måste vara kul, annars kommer resultatet inte att bli bra och annars är det inte värt allt slit.

Wiminvest

Wiminvest är ett konsultföretag som drivs av en kraftfull önskan att göra bolag mer lönsamma genom att skapa en bättre balans mellan män och kvinnor i ledande befattningar. Wiminvest team är kreativa kaospiloter och förändringsagenter med lång internationell erfarenhet inom strategisk kommunikation, organisationsutveckling, förändringsledning och ledarutveckling.