Efter ett år med K2-regelverket är det dags att göra årsredovisningen.

Bakgrund

För räkenskapsår som har sin början 1 januari 2014 eller senare ska alla aktiebolag och ekonomiska föreningar upprätta årsredovisning enligt något av Bokföringsnämndens regelverk K2 och K3. K3 är huvudregelverk medan K2, som är regelbaserat, är mer utformat som en mall för årsredovisningar.

K2 är enklare att tillämpa och kräver färre tilläggsupplysningar men det är samtidigt mer fyrkantigt och lämpar sig bäst för företag med mindre komplex verksamhet. K3 är principbaserat och kan ge större flexibilitet för företagsspecifika, egna bedömningar och ger dessutom en mer rättvisande bild av företaget.

Erik Backlund

För vem gäller K2?

Regelverket K2 får väljas av aktiebolag eller ekonomiska föreningar som räknas som mindre företag. Med det menas företag som de två senaste fastställda räkenskapsåren inte har uppfyllt fler än ett av följande kriterier:

  • Mer än 50 anställda

  • Mer än 40 miljoner i balansomslutning

  • Mer än 80 miljoner i nettoomsättning