Innehåll

Varuhandel inom EU:

Huvudregeln är att du inte ska lägga moms på försäljningen när du säljer en vara från Sverige till en momsregistrerad köpare i ett annat land om köparen uppger sitt momsregistreringsnummer, det så kallade VAT-numret. Här är det viktigt att kontrollera kundens momsregistreringsnummer! Om du har sålt varor på detta sätt ska en periodisk sammanställning lämnas till Skatteverket varje månad.

Samma sak gäller om du köper varor från företagare i ett annat EU-land; du kan handla utan moms om du uppger ditt giltiga VAT-nummer. Sedan ska du beräkna och redovisa svensk moms på varuvärdet i din momsdeklaration. Du måste själv redovisa denna så kallade förvärvsmoms även om säljaren tagit ut moms i det andra EU-landet.

Varuhandel utanför EU:

När du exporterar varor till länder utanför EU ska du inte redovisa eller lägga på någon svensk moms. Däremot måste du lämna in en exportdeklaration till Tullverket med uppgifter om varuslag, varans värde och vart den ska exporteras. Inget generellt tillstånd behövs för att börja exportera, men du måste ansöka om ett så kallat EORI-nummer hos Tullverket. Observera att det finns särskilda bestämmelser för vissa typer av varor.

Även vid import krävs ett EORI-nummer och inlämnande av importdeklaration till Tullverket. Företagare som är momsregistrerade i Sverige ska redovisa och betala importmoms. Sedan 1 januari 2015 ska detta göras till Skatteverket i företagets momsdeklaration i stället för till Tullverket.

Internationell tjänstehandel:

Vid försäljning av tjänster till näringsidkare utomlands är huvudregeln att momsen ska redovisas och betalas i det land där tjänsten anses omsatt, det vill säga som huvudregel där köparen är etablerad. För att sälja momsfritt måste du kunna visa att köparen är näringsidkare, till exempel genom dennes momsregistreringsnummer. En periodisk sammanställning ska lämnas till Skatteverket.

Omvänd skattskyldighet gäller om du köper en skattepliktig tjänst av ett företag i utlandet – då ska du som köpare beräkna, redovisa och betala momsen här i Sverige.

Om du säljer tjänster till privatpersoner i utlandet är huvudregeln att tjänsterna anses omsatta och ska beskattas i det land där säljaren är etablerad. Därmed ska du ta ut svensk moms oavsett i vilket land köparen befinner sig.

Ovanstående huvudregler gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EU. Observera att det finns ett antal undantag från huvudreglerna, bland annat beroende på vilken vara eller tjänst du handlar med, exempelvis för elektroniska tjänster.

Källa: Skatteverket och Tullverket