• Marknadsundersökning. För en lyckad expansion bör ni ha kunskap om landet och hur förutsättningarna för verksamheten ser ut där. Att hitta rätt marknad och eventuella lokala samarbetspartners kan exempelvis Business Sweden hjälpa till med.

  • Organisationsform. Export, filial eller dotterbolag? Vilken organisationsform ni väljer får konsekvenser när det är dags att hantera eventuella vinster och betala skatter.

  • Immaterialrätt. Glöm inte att ansöka om skydd för ert varumärke och eventuellt designskydd eller patent i etableringslandet.

  • Marknadsföring. För att nå kunder på den nya marknaden behövs ofta lokalt anpassade budskap som följer landets regler, normer och kultur. Kom ihåg att registrera lokala webbdomäner.

  • Internationella avtal. Att ingå avtal med utländska parter är oftast mer komplicerat än inhemska avtal. Vilket lands lagstiftning ska tillämpas och var ska en eventuell tvist avgöras?

  • Anställa personal. Om ni ska sända personal till utlandet eller anställa en utländsk medborgare är det viktigt att kontrollera vad som gäller kring beskattning, eventuella tillstånd och var arbetsgivaravgiften ska betalas.