Digitala årsredovisningar sjösätts 2018

Möjligheten att lämna in digitala årsredovisningar kommer allt närmare. I Bolagsverkets delrapport ”Uppdraget att införa digital hantering av finansiell information avseende årsredovisningar” presenteras en grov tidplan för införandet av digital hantering av årsredovisningar. Målet är att en arbetsversion för digital lösning för K2-rapportering ska finnas på plats till våren. Sedan ska tjänsten för inlämning av digitala årsredovisningar färdigställas och testas. I mars 2018 ska hela konceptet vara färdigtestat och redo att sjösättas.

www.bolagsverket.se

19

Nyföretagandet ökade i november med 19 procent enligt uppgifter från Bolagsverket. Totalt registrerades 1.174 fler företag i november 2016 jämfört med samma månad förra året. Totalt sett har registreringen av nya företag ökat med 8,1 procent under 2016. Sett till november ökade samtliga företagsformer, utom kommanditbolag, och aktiebolagsformen är den mest populära.

– Nyföretagandet minskade i oktober, men nu ser vi en rejäl återhämtning. 2016 är sammantaget ett starkt år för nyföretagandet, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

Sonen fick aktier värda 10 miljoner – skattefritt

Föräldrarna gav sonen, tillika vd i bolaget, aktier värda tio miljoner kronor i gåva. Överlåtelsen räknas enligt Högsta förvaltningsdomstolen som en skattefri gåva. Inte som ersättning för utfört arbete.

Normalt är en gåva skattefri, men vad gäller om gåvan till exempel är aktier som ges till verksamma barn i ett bolag? Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har tittat närmare på frågan. I det aktuella fallet har föräldrarna, som var majoritetsägare i bolaget, gett aktier till sina barn. Ett av barnen var verksam som vd i bolaget med en månadslön på 130.000 kronor. Han fick tio procent av aktierna i bolaget, till ett värde av tio miljoner kronor. Föräldrarna överlät samtidigt ytterligare 15 procent av aktierna fördelat lika mellan sina tre barn. De två övriga barnen var också verksamma i bolaget, men inte i samma omfattning som vd:n. Överlåtelsen var en del i ett planerat generationsskifte.

I ansökan om förhandsbesked gällde frågan om den aktiepost på tio procent som skulle ges till barnet som även var vd, skulle ses som inkomstskattefri gåva eller som inkomstskattepliktig ersättning för arbete.

Skatterättsnämnden ansåg att överlåtelsen var en skattefri gåva, men beslutet överklagades av Skatteverket till HFD. Nu har alltså HFD gått på Skatterättsnämndens linje och konstaterar att aktiegåvan var skattefri.

Högsta förvaltningsdomstolen 1880-16.

Hjälp för dig som vill ta ditt företag över gränsen

Funderar du på att börja göra affärer i andra länder? Hur ska du tänka när du börjar arbeta med nya marknader? Hur väljer du rätt samarbetspartner? Svar kring detta och mycket mer finns samlat på www.verksamt.se. Där hittar du vägledning och praktiska hjälpmedel när du är på väg att ta ditt företag utomlands.

www.verksamt.se/utland

Inte okej med rot- och rutjobb av närstående

Om rot- eller rutarbetet har utförts av någon närstående säger Skatteverket nej till avdrag. I år har Skatteverket särskilt kontrollerat rut- och rotavdrag för att se om det finns släktband mellan utförare och beställare. Av företagen som hittills kontrollerats har nästan 60 procent gjort felaktiga avdrag, och dessa företag har fått betala tillbaka cirka 1,8 miljoner kronor.

Kom ihåg att närståendekretsen är omfattande. Följande personer räknas som närstående till dig:

  • make, maka

  • föräldrar

  • mor- och farföräldrar

  • barn, barnbarn, barnbarnsbarn och även deras makar

  • syskon och även deras makar

  • syskons barn, barnbarn, barnbarnsbarn

  • sambo om ni tidigare varit gifta eller om ni har eller har haft gemensamma barn

  • med barn likställs styvbarn och fosterbarn

Tänk också på att rot- och rutavdrag inte medges för arbete som utförts av din enskilda firma. Skatteverket säger också nej till avdrag för arbete som utförts av dig eller närstående i ditt aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag.

www.skatteverket.se

Totalförstörd byggnad definitivt utrangerad

Om en byggnad rivs eller på annat sätt totalförstörs, till exempel genom brand eller översvämning, får avdrag för utrangering ske. Men för att avdraget för utrangering ska beviljas får ingen del av byggnaden, som till exempel bärande konstruktioner, vara i sådant skick att de kan användas i framtiden. Byggnaden måste vara totalförstörd eller helt nedriven för att utrangeringen ska ses som definitiv. Det slår Skatteverket fast i ett nytt ställningstagande.

Skatteverkets ställningstagande Dnr 131.443820-16/111.

Maria Bengtson