Innehåll

Resultat nr 4 2016

Vem bär ansvaret?

Styrelseledamöter, delägare och vd har alla olika uppgifter i ett företag – och enligt lagen även olika grader av ansvar. Vet du vad ditt åtagande innebär?

Ett åtagande i ett företag är alltid förenat med ansvar. Förutom de etiska och moraliska skyldigheterna finns ett antal lagar och förordningar som reglerar det personliga straff- och skadeståndsansvaret. Att enskilda näringsidkare har ett stort personligt ansvar är allmänt känt. Men Anders Lagerstedt, universitetslektor i associationsrätt vid Stockholms universitet och Örebro universitet, noterar att antalet enskilda firmor minskar samtidigt som antalet aktiebolag ökar.

– Många byter företagsform och jag tror att ansvarsfrågan är en viktig orsak – man tror helt enkelt inte att man har särskilt stort personligt ansvar i ett aktiebolag. Men i den svenska aktiebolagslagen finns ett antal situationer där styrelsen och vd:n kan beläggas med detta, säger han.

De senaste åren har det blivit ett ökat fokus på ansvarsfrågan i företag, framför allt i aktiebolag. Bland annat på grund av flera rättsfall som behandlat frågan om skadeståndsskyldighet och personligt betalningsansvar efter att bolag gått i konkurs. I vissa fall har styrelseledamöter blivit tvungna att betala skadestånd, i andra fall är det revisionsbyrån som dömts till skadestånd.

– Revisorernas ansvarsförsäkringar har gjort att man i första hand driver skadeståndsmål mot dem. Men det finns även mål där aktieägarna, tillika styrelsen, tilldömts ansvar enligt principen om så kallat ansvarsgenombrott. Det kommer vi kanske se mer av framöver, säger Anders Lagerstedt.

Mer om ansvaret för de olika bolagsorganen i ett aktiebolag kan du läsa på sid 23. För andra företagsformer gäller andra regler. I handelsbolag har exempelvis bolagsmännen ett tydligt personligt och solidariskt ansvar för att företagets avtal hålls och dess skulder betalas. I ekonomiska föreningar är medlemmarna inte personligt betalningsansvariga för föreningens skulder utöver insatsen, men som för andra företagsformer finns ett företrädaransvar om man agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt.

Josefin Svenberg

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...