Innehåll

Resultat nr 6 2016

Inget avdrag för yogautbildningen

Både fördjupningskursen för yogaledare och terapeututbildningen var privata levnadskostnader, och fick alltså inte dras av i verksamheten.

Frågan om vilka kostnader som får dras av i verksamheten är ständigt återkommande för många enskilda näringsidkare. Enligt inkomstskattelagen får man i näringsverksamhet dra av kostnader för att förvärva och bibehålla inkomster. Kostnader som är att betrakta som privata levnadskostnader får däremot inte dras av.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har tidigare uttalat att det här innebär att kostnader som en enskild näringsidkare har för sin egen utbildning får dras av om utbildningen har samband med den bedrivna verksamheten och om det kan antas att de kunskaper som förvärvas genom utbildningen kommer till nytta i verksamheten. Vid gränsdragningen för vad som ska anses vara privata levnadskostnader får, enligt HFD, en samlad bedömning göras av utbildningens innehåll, syfte och nytta för verksamheten.

I det aktuella fallet ville en kvinna, som bedrev enskild näringsverksamhet som yogainstruktör och hälsocoach, göra avdrag för kostnader avseende yogaledarutbildning och terapeututbildning. Kammarrätten nekade avdrag för båda utbildningarna, med olika motiveringar.

Beträffande yogaledarutbildningen visade fakturan, enligt kammarrätten, att den ägt rum i nära anslutning till starten av näringsverksamheten. På fakturan benämndes utbildningen dessutom ”del 2”, vilket visade att den inte var fristående från den utbildning kvinnan gått innan hon startade verksamheten. Enligt kammarrätten skulle utbildningen därför ses som en privat levnadskostnad som möjliggjort för kvinnan att starta sin verksamhet.

Vad gällde terapeututbildningen ansåg kammarrätten att den visserligen hade visst samband med yogaverksamheten, men att kvinnan inte visat att den medförde nytta för verksamheten. Avdrag nekades därmed även för terapeututbildningen.

Kammarrätten i Göteborg, 4 april 2016, 5389-15.

Lisa Bergman

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...