Innehåll

Resultat nr 6 2016

Ombildning till aktiebolag: Ombildning gav skarpare kontraster

Fotografen Gustav Almestål ombildade från enskild firma till aktiebolag för att få en tydligare gräns mellan sin egen och företagets ekonomi.

Gustav Almestål startade sin enskilda firma redan i tjugoårsåldern samtidigt som han utbildade sig till fotograf. I likhet med många andra fotografer har han sedan gått från assistent åt en professionell fotograf, till att göra fler och fler jobb själv, tills han ansåg att han hade tillräckligt mycket kunskap och kontakter för att leva på sitt fotograferande.

2010 startade Gustav Almestål egen firma och under 2014 övergav han livet som enskild näringsidkare för att starta aktiebolag.

– Det kändes som ett naturligt steg, snarare än att jag ombildade av skattemässiga skäl. Min omsättning låg strax under en halv miljon, så jag var inte riktigt uppe i den nivån experterna brukar nämna som ”gränsen” för när det är lönsamt att ombilda, säger Gustav Almestål och fortsätter:

– Jag ombildade främst för att det löpande arbetet, löneuttag och liknande är mer ordnat i ett aktiebolag. Med en enskild firma var det svårare att hålla isär den privata ekonomin från företagets ekonomi; ibland levde jag väldigt snålt för att i slutet av året inse att jag hade betydligt mer pengar över än vad jag trodde.

Ombildningen genomfördes genom att Gustav Almestål startade ett nytt aktiebolag med sig själv som styrelseledamot och sin fru som suppleant. Han satte in aktiekapital, upprättade bolagsordning och stiftelseurkund och gjorde de nödvändiga registreringarna. Därefter överlät han den enskilda firmans tillgångar och skulder på aktiebolaget. Slutligen meddelade han kunder och leverantörer om ombildningen.

– Jag hade pengar avsatta i en periodiseringsfond som jag skattade av innan den enskilda firman avslutades. I övrigt var det inga konstigheter.

I dag upplever Gustav Almestål större trygghet tack vare aktiebolaget, framför allt eftersom hans privata ekonomi numera är skild från företagets.

– Exempelvis var det enkelt att visa Försäkringskassan vilken lön jag tog ut, och därmed vilken föräldrapenning jag hade rätt till, när jag och min fru fick barn. Jag tycker även att leverantörer och fordringsägare ser aktiebolag som en mer seriös företagsform än enskild firma.

Ser du några nackdelar med att ombilda till aktiebolag?

– Det kräver en hel del pappersarbete, där har min redovisningskonsult varit till stor hjälp. Under mina första år med enskild firma skötte jag bokföringen själv, men jag tog experthjälp så snart jag omsatte tillräckligt mycket för att ha råd med det. Nu kan jag fokusera på det jag är bäst på.

Josefin Svenberg

+

 • Begränsat personligt ansvar. Huvudregeln är att du endast riskerar det satsade kapitalet, minst 50 000 kronor.

 • Tydlig skillnad mellan din privata och företagets ekonomi.

 • Möjlighet att ta ut viss utdelning som kapitalinkomst till 20 procent skatt.

 • Företagsnamnet skyddas automatiskt i hela Sverige.

 • Möjlighet att välja ett annat räkenskapsår än kalenderår.

 • Möjligt att ta in fler delägare.

 • Skattefrihet för personalvårdsförmåner.

 • Högre status som företagsform – tycker en del.

 • Krav på aktiekapital om 50.000 kronor för ett privat aktiebolag och 500.000 kronor för ett publikt aktiebolag.

 • Aktiebolaget måste ha en styrelse, minst en ledamot och en suppleant för ett privat aktiebolag.

 • Mer administration eftersom årsredovisningen måste lämnas in till Bolagsverket. Detta medför även ökad insyn i bolaget, vilket är en fördel om företaget går bra.

 • Högre sociala avgifter (i en enskild firma har du också rätt till nedsättning av egenavgifterna med som mest 15.000 kronor per år).

 • Högre skatt för värdet av stora tillgångar som fastigheter och skog.

 • Aktiebolaget får inte låna ut pengar till ägarna.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...