Resultat nr 7 2016

Nyheter

Digitala årsredovisningar snart verklighet

Regeringen har i sommar beslutat att ge Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna.

En digital lösning för inlämning av årsredovisningar skulle minska risken för fel i informationen och göra det enklare och billigare för företagen. Utifrån en gemensam standard kan finansiell information återanvändas av flera myndigheter och intressenter men företagen behöver bara lämna information en enda gång. Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 bedömt att digitala tjänster ska vara förstahandsvalet så långt detta är möjligt och relevant i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag. På sikt är det tänkt att digital hantering av årsredovisningar ska bli obligatoriskt.

Uppdraget kommer att ledas av Bolagsverket i samarbete med Bokföringsnämnden, Skatteverket, Statistiska centralbyrån men även i dialog med bland andra Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet. En delrapport ska lämnas till näringsdepartementet redan i höst och slutredovisning sker under våren 2018.

Regeringen skippar sjukskatten

Regeringen lägger det omdiskuterade förslaget om så kallad hälsoskatt åt sidan. Det var i våras som regeringen presenterade ett förslag som skulle innebära att arbetsgivarna får betala 25 procent av sjukpenningkostnaderna för anställda som varit sjukskrivna i mer än 90 dagar. Förslaget skulle göras kostnadsneutralt för arbetsgivarkollektivet genom en sänkning av arbetsgivaravgiften.

Men förslaget mötte mycket kritik, framför allt från näringslivets parter, och nu backar regeringen. Efter att samtliga parter lämnat in avsiktsförklaringar till Socialdepartementet är nu beslut fattat om att regeringen lägger förslaget om hälsoväxling åt sidan till förmån för parternas lösningar.

– Parterna har presenterat genomarbetade avsiktförklaringar med tydliga åtgärder för friskare arbetsplatser. Det här är den svenska modellen när den fungerar som bäst, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Klarare besked om värdepappershandel

Skatteverket har i ett ställningstagande samlat ihop en rad frågeställningar som kan uppstå vid bedömningen av om värdepappershandeln i ett bolag ska behandlas som kapitalförvaltning eller värdepappersrörelse.

Det handlar till exempel om olika kriterier för att avgöra handelns karaktär, om när fonder, obligationer, optioner och terminer ingår i handeln, om bolag som bedriver blandad verksamhet, om vilka värdepapper som ingår i handeln och om kravet på viss kontinuitet i handeln. Ställningstagandet innehåller inte några nya, förändrade ståndpunkter utan sammanfattar verkets syn i olika frågor.

Skatteverket, 4 juli 2016, 131.137580-16/111.

Utökad RUT börjar gälla

Den 1 augusti utökades rutavdraget med fler tjänster inom trädgårds-, flytt- och IT-tjänster. I juni lämnade Skatteverket ett ställningstagande (dnr 131.304338–16/111) med sin syn på vad begreppet flyttjänster innefattar.

Tennissponsring fick inte dras av

Ett bolag kostnadsförde utgifter för resor, träning och tävlingar för två tennisspelare som ”klientkostnader”. Bolaget sa att det ingick i verksamheten att åta sig att främja spelarnas karriärer för att sedan kunna få inkomster i form av procent på vinstpengar. Skatteverket ansåg inte att det ingick i avtalen med spelarna att ansvara för kostnaderna, uppgiften var i stället att se till att ekonomiska bidrag kom spelarna tillhanda. Skatteverket vägrade avdrag med hänvisning till att kostnaderna inte var till ekonomisk nytta för bolagets verksamhet. Både förvaltningsdomstol och kammarrätt gick på Skatteverkets linje.

Kammarrätten i Stockholm, 9 juni 2016, 1302–1305-16.

Skatteverket, 11 april 2016, dnr 131 78171-16/111.

Inget kassaregister på fäboden

Den rikskända företagaren och fäbodkullan Tin Gumuns kände sig motarbetad av Skatteverket som krävde att hon skulle använda kassaregister i sin verksamhet på fäboden där bland annat el och mobiltäckning saknades. Kammarrätten fann dock, vid en sammantagen bedömning av förhållandena på fäboden, att kravet på certifierat kassaregister var oskäligt. Företagaren beviljades därför undantag från skyldigheten att använda kassaregister.

Kammarrätten i Sundsvall, 10 juni 2016, 1369-15.

11.000 kronor

Regeringen föreslår att beloppsgränsen för avdrag för resor till och från arbetet ska höjas från 10 000 kronor till 11 000 kronor. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.

Momsredovisning i fel period gav skattetillägg

Ett bolag utförde städtjänster 2012 på uppdrag av moderbolaget, men redovisade utgående moms först i samband med att tjänsterna fakturerades i februari 2013. Eftersom momsen borde ha redovisats under de redovisningsperioder som överföringarna mellan bolagen mottogs, och inte i samband med att fakturorna utställdes, bedömdes det som en oriktig uppgift. Bolaget fick skattetillägg för den oriktiga uppgiften.

Kammarrätten i Göteborg, 2 juni 2016, 2280-15.

6.400.000.000

6,4 miljarder kronor betalades ut till drygt 700.000 personer i augusti enligt Skatteverket. Samtidigt fick 1,6 miljoner personer besked om kvarskatt – totalt är de skyldiga Skatteverket 13,7 miljarder kronor.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...