Innehåll

Resultat nr 8 2016

Mutor och korruption: Tonen från toppen avgörande

Byggbranschen är hårt drabbad av fiffel och smutsiga affärer. Men förändringens vindar blåser. Förra året gick Sveriges största byggaktörer ihop i en överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK). En av dem är Veidekke, som hårdsatsar på utbildning och information.

Var tredje mutbrott som har lett till fällande dom från 2012 och framåt berör byggbranschen, enligt en sammanställning som Institutet mot Mutor har gjort.

Veidekkes regelansvarig Elisabeth André berättar om företagets arbete för att vända utvecklingen.

– Alla nyanställda måste gå en obligatorisk introduktionskurs som presenterar de etiska riktlinjerna samt företagets värderingar och kultur. Alla som jobbar med affärer, och möter kunder och leverantörer, får ytterligare en utbildning som går ännu mer på djupet. Utöver det har vi en obligatorisk, casebaserad webbutbildning för alla medarbetare kring de etiska riktlinjerna som görs en gång per år.

För att täppa till kunskapsluckor och sudda ut gråzoner har Veidekke dessutom infört ett etiskt råd dit medarbetare kan vända sig med frågor och dilemman. Något som slagit igenom stort på företaget.

– Vi får in mängder av frågor. Allt från om det är rätt att tacka ja till en mingelinbjudan från en beställare till om det är okej att åka på studieresa till en leverantör. Detta ser vi som ett bevis på att vårt utbildningsarbete har fått gehör. Det är stor skillnad i öppenhet nu jämfört med för några år sedan. Om man inte diskuterar frågorna, det är då det är farligt, säger Elisabeth André.

I det proaktiva arbetet mot mutor och korruption beslutade Veidekke i år att endast tillåta underleverantörer i två led för att undvika oseriösa företag. Något som Elisabeth André tror att även mindre företag i byggbranschen kan tjäna på.

– Blir det för långa kedjor av underleverantörer tappar man till slut kontrollen över vem som jobbar i projekten. På det här viset får vi en mycket större inblick och kan undvika oseriösa företag och i förlängningen problem med mutor och korruption.

Elisabeth André understryker att det överlägset viktigaste för att skapa en sund företagskultur är att ledningen är aktiv och visar både med ord och i handling vilka värderingar som företaget står bakom – och vad som inte är okej.

– Tonen från toppen är avgörande. Det spelar ingen roll om en mellanchef eller projektledare gör allt rätt och föregår med gott exempel om inte ledningen visar vägen. Det krävs att högsta chefen samlar personalen, berättar att det här ställer jag mig bakom, och så här vill jag att vi ska jobba.

– Fina broschyrer och webbutbildningar går aldrig att ersätta med det fysiska mötet. Det gäller att involvera alla, ingen ska kunna gömma sig på sin kammare utan att ta ställning i de här frågorna. Kunskap och information är nyckeln till förändring, säger hon.

Therese Johansson

RESULTAT_2016_N08_A0009_bild

Överenskommelsen mot korruption

Inom den offentligt finansierade byggsektorn har en överenskommelse tagits fram, så att samma regler gäller för beställare och leverantörer.

Överenskommelsen mot korruption, ÖMK, som har tagits fram med stöd från Institutet mot Mutor, IMM, är förankrad i byggbranschen och involverar de stora aktörerna.

1 juni 2014 fick Sveriges Byggindustrier (BI) en gemensam uppförandekod för sina medlemsföretag. Medlemmar i Sveriges Byggindustrier har ombetts att aktivt ta ställning och skriva under koden.

Näringslivskoden

Näringslivskoden som tagits fram omfattar alla bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt ägda bolag, och omfattar alla typer av förmåner.

Den är ett komplement till lagen, men är i princip strängare än brottsbalkens regler varför den som följt koden ska kunna räkna med att förfarandet är straffritt.

www.institutetmotmutor.se/

skrifter/naringslivskoden/

Korruption

Samlingsnamn för brott som trolöshet mot huvudman, handel med inflytande, vårdslös finansiering av mutbrott och tagande och givande av muta. I debatten används ofta Transparency Internationals definition av korruption:

”Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egens eller annan vinning.”

Straffet för korruption är böter eller fängelse i högst två år, vid grova brott upp till sex år.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...