Resultat nr 9 2016

Nyheter

Nu finns vägledning på nätet för efterlevande

Skatteverket lanserar tillsammans med Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten efterlevandeguiden.se. Sajten är tänkt att fungera som ett digitalt stöd när en nära anhörig har dött. Ambitionen är att ”det ska vara lätt att göra rätt” även i en så svår stund som vid en nära anhörigs bortgång. På sajten finns konkret och praktisk vägledning exempelvis vad gäller prioritering: Vad är viktigt att börja med? Månaderna efter? Följande år?

Det finns också information om vad det innebär att förvalta dödsbo och göra bouppteckning.

www.efterlevandeguiden.se

44 procent

Nära hälften av småföretagen osynliga på internet

Nästan varannan, 44 procent, av Sveriges småföretagare saknar egen hemsida. Det visar en undersökning Visma låtit göra. En majoritet av företagarna uppger att de inte tror att en hemsida skulle hjälpa dem att sälja mer. Samtidigt visar en Sifo-undersökning att nio av tio konsumenter i första hand söker på internet för att hitta varor och tjänster.

Enligt Alexander Rehnborg, sökoptimeringsexpert på Visma Spcs, smälter den digitala och den fysiska världen samman allt mer.

– Ett företag som väljer bort en hemsida och i stället har en blogg eller facebook-sida får inte samma räckvidd och syns inte lika bra i konsumenternas sökningar, säger han.

Inspirationsresor var inte avdragsgilla

Bolaget gjorde avdrag för utlandsresor i inkomstdeklarationen. Personliga levnadskostnader anser dock kammarrätten. I stället förmånsbeskattas företagsledaren.

En läroboksförfattare drev sitt författararbete via ett aktiebolag. I samband med inkomstdeklarationen togs kostnader för utlandsresor och utställningar upp i bolaget och redovisades som avdragsgilla kostnader. Motiveringen var att författaren, tillika företagsledaren, behövde göra resorna för att samla in material för läroböcker i historia och samhällskunskap. En av resorna ska även ha gjorts för att känna av stämningarna på plats, vilket skulle ge en annan tyngd åt böckerna.

Skatteverket nekade avdrag och frågan har nu slutligen prövats av kammarrätten. Rättsinstansernas syn på resorna är bland annat att de är för allmänt hållna och mest fungerat som inspiration.

Det saknas dokumentation över resornas upplägg och resorna har förlagts till ”typiska” turistorter kring veckoslut och under normal semestertid. Dessutom har någon nära anhörig till författaren följt med på resorna. De anhörigas kostnader har dock alltid betalats privat och inte via företaget.

Författaren har inte kunnat visa att resorna har varit nödvändiga eller till sådan nytta för bolagets verksamhet i den omfattningen att det finns skäl att medge fullt avdrag. Däremot beviljades ett skäligt mindre avdrag av kostnaderna eftersom det ändå ansågs att resorna medfört en liten nytta för företaget. Resterande belopp är en förmån och ska redovisas som lönekostnader i bolaget. Bolaget ska därför betala arbetsgivaravgifter för dessa lönekostnader. Författaren ska beskattas privat för förmånen.

Kammarrätten i Göteborg 1076-16, 1078-16, 1080–1083-16.

49 procent

Under 2015 var nästan hälften, 49 procent, av dem som invandrat till Sverige och som är utrikesfödda från ett annat europeiskt land. Därefter kommer Asien med 34 procent och Afrika med elva procent. Under samma år var Finland, nio procent, det vanligaste födelselandet bland utrikes födda, följt av Irak, åtta procent, och Syrien, sex procent.

Källa: SCB:s rapport för 2015.

Skydd mot falsk adressändring förhindrar bedrägerier

En ny tjänst har tagits fram av Skatteverket för att motverka bedrägerier med falska adressändringar. Den som anmält sig till tjänsten kan bara adressändra genom att logga in med e-legitimation. I och med möjligheten att spärra adressändring via papper menar Skatteverket att risken för bedrägeri minskar.

– Det är mycket efterlängtat att vi fått den här möjligheten till ökad trygghet, säger Agneta Carlquist, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

www.skatteverket.se

Bristfällig körjournal innebär bilförmån

Körjournalen som företaget lämnade in till Skatteverket följde inte de krav på noggrannhet som enligt praxis kan krävas. Det konstaterade Förvaltningsrätten i Malmö. Men bolaget överklagade till kammarätten. Kammarrätten avslår överklagandet och därmed står förvaltningsrättens dom fast. Bolaget påförs bilförmånsvärde då det i körjournalen bland annat saknades tydliga uppgifter om varifrån resorna utgått och var de avslutats. Att bara notera till vilken stad resorna gått var inte tillräckligt.

Kammarrätten i Göteborg – mål nr 1028-16

Ingen momsfri verksamhetsöverlåtelse om köparen ska använda tillgångarna för internt bruk

Om säljaren till en verksamhet som bedrivits utåtriktat överlåter verksamheten till en köpare som ska använda tillgångarna för internt bruk anses det inte vara en momsfri verksamhetsöverlåtelse. Det förtydligar Skatteverket i ett ställningstagande.

För att belysa detta har Skatteverket presenterat ett vägledande exempel:

Ett företag som säljer el genom vindkraftsproduktion säljer hela sin verksamhet. Köparen tänker dels producera el för eget bruk i en annan fullt ut skattepliktig verksamhet, dels sälja överskottsel. Då köparen kommer att bedriva utåtriktad elförsäljning anser Skatteverket att det handlar om en momsfri verksamhetsöverlåtelse.

Om köparen däremot endast hade tänkt använda verksamheten för eget bruk i en annan fullt ut skattepliktig verksamhet ses överlåtelsen av tillgångarna som en momspliktig omsättning.

Skatteverkets ställningstagande 131 287467-16/111.

Maria Bengtson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...