Resultat nr 1 2017

Nyheter

300 kronor

1 januari i år infördes nya skatteregler som påverkar kostnaden för representation. Möjligheten att dra av kostnader för representation vid måltider och annan förtäring slopas. Däremot finns rätten till avdrag för enklare förtäring av mindre värde kvar. Ur momssynpunkt medges rätt att lyfta moms på ett underlag om 300 kronor per person och tillfälle både vad avser förtäring av lunch och middag, samt enklare förtäring av mindre värde.

Rutavdrag möjligt för fler tjänster

Från och med 1 januari 2017 blir det möjligt med rutavdrag för reparation och underhåll av vitvaror i hemmet. I detta ingår inte installation och service av vitvaror. Rutavdrag medges inte heller för reparation och underhåll av köksapparater. Även de som bor i hyresrätt har rätt till rutavdrag och då omfattas de maskiner som hyreshusägaren äger så länge hyresgästen själv har betalat reparationen. Reparations- eller underhållsarbetet ska utföras i bostaden. Dit räknas även garage, förråd och tvättstuga. Arbeten som sker i det reparerande företagets lokaler ger däremot inte rätt till rutavdrag.

De tjänster som omfattas är reparation och underhåll av:

  • tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, mangel

  • kyl, frys, diskmaskin

  • spis, spishäll, ugn, mikrovågsugn

  • köksfläkt, spiskåpa

Det är själva arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag. Avdrag för materialkostnader och resekostnader medges inte.

Det är företagaren som utför tjänsten som ansöker om rot- och rutavdrag. Efter utfört arbete görs ett avdrag på arbetskostnaden på fakturan.

Syftet med utökningen av möjlighet till rutavdrag är att det ofta är bättre ur miljösynpunkt att reparera och återanvända produkterna än att skrota, återvinna och köpa nytt.

Golf fortfarande ”förbjuden” motion

Förra året kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som sa att golf på så kallad pay and play-bana skulle kunna omfattas av friskvårdsbidraget, och därmed ses som en skattefri motionsförmån. Förhandsbeskedet överklagades och nu har ett besked kommit från Högsta förvaltningsdomstolen som sätter käppar i hjulet för golfälskarna.

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar frågan med konstaterandet att Skatterättsnämnden inte borde svarat på delfrågan. Högsta förvaltningsdomstolen anser inte att frågeställningen avsåg någon konkret situation och inte någon specifik anläggning. Det innebär att golf på pay and play-bana i dagsläget inte är en av de motionsaktiviteter som av Skatteverket ses som skattefria.

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3733-16.

800.000

Så många företag och juridiska personer berörs när riksdagen väntas besluta om att verklig huvudman måste anmälas till Bolagsverket. Anledningen är ett nytt penningtvättsdirektiv, som antogs av Europaparlamentet 2015, och som är på väg att införas i Sverige. För att förenkla för företagare och andra som måste anmäla detta arbetar Bolagsverket nu med att ta fram en e-tjänst.

www.bolagsverket.se

1/7

Bara var sjunde småföretagare räknar med att någon i familjen driver verksamheten vidare när de själva lämnar företagandet.

I Sverige finns omkring en miljon företag, varav den stora majoriteten är små företag med mellan noll och nio anställda. Nu visar en undersökning gjord av Visma att var tredje småföretagare räknar med att ha lämnat småföretagarlivet om fem år. Den vanligaste orsaken är hög ålder. Samtidigt planerar fyra av tio småföretagare att lägga ned bolaget när det är dags att lämna. Främsta anledningen är att det inte finns någon i familjen som vill ta över och driva verksamheten vidare.

– Ett företagsklimat som gör att fler vill och vågar välja småföretagslivet är en investering i Sveriges framtid. Utredningsförslaget om nya skatteregler för småföretag är ett rejält kliv i fel riktning, eftersom det innebär mer regelkrångel och höjd skatt för de allra minsta företagen, säger Boo Gunnarsson, företagarexpert på Visma Spcs.

Regeringen lämnar proposition om skattefrågor

Regeringen har lämnat sin proposition till riksdagen om dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet. Rapporterna ska lämnas av multinationella koncerner som överstiger sju miljarder kronor och första gången för räkenskapsår som har påbörjats efter 31 december 2015.

Små och medelstora företag undantas från dokumentationsskyldighet, men den utvidgas till att även innefatta svenska handelsbolag. Utländska juridiska personer som har fast driftställe i Sverige omfattas, liksom svenska företags fasta driftställen utomlands. Bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 april 2017.

Regeringens proposition 2016/17:47.

Kontrollera kontrolluppgifterna

Skatteverkets e-tjänst Lämna kontrolluppgifter har uppdaterats med en efterfrågad funktion som gör det möjligt att kontrollera de uppgifter som skickas in. Funktionen tillhandahåller en lista över alla de kontrolluppgifter som ska skickas in. Det finns också en möjlighet att se en summering av lönekontrolluppgifter (KU10), avgiftspliktig lön och förmåner samt avdragen skatt.

www.skatteverket.se

Maria Bengtson