Att säga upp en anställd på felaktiga grunder kan bli dyrt för en arbetsgivare. Därför är det viktigt att ta hjälp av expertis för att undvika kostsamma och energikrävande processer, skriver Anneli Lönnborg, advokat på advokatfirman Nova.

Arbetsrätt är en fråga som blir allt hetare, och ofta är det revisorn eller redovisningskonsulten företagaren först vänder sig till.

Nu inleder Resultat ett samarbete med advokaten Anneli Lönnborg. En gång i månaden kommer hon på www.tidningenbalans.se/resultat att belysa arbetsrättsliga problemställningar. Det kan röra allt från ett aktuellt rättsfall till allmänna frågor som är bra att tänka på ur ett arbetsgivarperspektiv.

Först ut är frågan om uppsägningar. Något som kan bli oerhört kostsamt för ett företag, om uppsägningen sker på felaktiga grunder.

Allt fler tvister avgörs i domstol, och under tiden tvisten pågår har arbetstagaren rätt till samma lön och andra eventuella förmåner som denne enligt anställningsavtal hade innan besked lämnades.

Även om arbetstagaren i realiteten inte önskar få anställningen tillbaka är rätten till lön under hela tvistens gång incitament nog för att arbetstagaren ska yrka ogiltigförklaring.

För att undvika dyra och krävande processer är det därför viktigt att ta experthjälp.

Charlotta Marténg