Innehåll

Resultat nr 1 2017

Arbetsrättsexperten om uppsägningar

Att säga upp en anställd på felaktiga grunder kan bli dyrt för en arbetsgivare. Därför är det viktigt att ta hjälp av expertis för att undvika kostsamma och energikrävande processer, skriver Anneli Lönnborg, advokat på advokatfirman Nova.

Arbetsrätt är en fråga som blir allt hetare, och ofta är det revisorn eller redovisningskonsulten företagaren först vänder sig till.

Nu inleder Resultat ett samarbete med advokaten Anneli Lönnborg. En gång i månaden kommer hon på www.tidningenbalans.se/resultat att belysa arbetsrättsliga problemställningar. Det kan röra allt från ett aktuellt rättsfall till allmänna frågor som är bra att tänka på ur ett arbetsgivarperspektiv.

Först ut är frågan om uppsägningar. Något som kan bli oerhört kostsamt för ett företag, om uppsägningen sker på felaktiga grunder.

Allt fler tvister avgörs i domstol, och under tiden tvisten pågår har arbetstagaren rätt till samma lön och andra eventuella förmåner som denne enligt anställningsavtal hade innan besked lämnades.

Även om arbetstagaren i realiteten inte önskar få anställningen tillbaka är rätten till lön under hela tvistens gång incitament nog för att arbetstagaren ska yrka ogiltigförklaring.

För att undvika dyra och krävande processer är det därför viktigt att ta experthjälp.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...