Från och med våren 2017 måste alla företag och deras revisorer hantera en ny revisionsberättelse. Den kommer att bli längre, men mer relevant. Resultat förklarar varför.

Grundtanken med den nya revisionsberättelsen är att göra den mer relevant genom att den blir företagsspecifik. För börsbolagen sker detta genom rapportering av ”för revisionen Särskilt Betydelsefulla Områden” (SBO). För mindre företag sker en viss anpassning genom att standardvarianterna på revisionsberättelser blir fler.

Cirka 99.9 procent av alla bolag är inte bolag av allmänt intresse. Det innebär att för den stora majoriteten bolag och deras revisorer blir det bara smärre förändringar med den nya revisionsberättelsen. I 9 fall av 10 – alltså en helt standardiserad revisionsberättelse.

Den nya revisionsberättelsen kommer däremot att bli betydligt längre än den gamla, bland annat därför att stycket som förklarar revisorns ansvar är utbyggt. Denna del kan kortas genom att stycket ”Revisorns ansvar” läggs i en bilaga eller refereras till Revisorsnämndens hemsida. I princip är det företagets önskemål och behov som avgör vilket alternativ som väljs.

Vilken standardvariant ska användas för ditt bolag?

  • Har företaget vd eller inte?

  • Har företaget koncernredovisning eller inte?

  • Tillämpar företaget K2 eller K3?

Rakel Lennartsson