Resultat nr 1 2017

Anställningar: Visstidare eller tillsvidare?

Växer verksamheten? Funderar du på att anställa? Det finns flera viktiga saker att tänka på.

Nytt växa-stöd

1 januari 2017 infördes en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna för dig som är enskild närings­idkare och har anställt din första med­arbetare efter 31 mars 2016. Växa-stödet innebär att du endast betalar ålders­pensionsavgiften, 10,21 procent, på den ersättning som betalas till din första anställda.

31,42 % STÅR KVAR

Full arbetsgivaravgift kommer även under 2017 att vara 31,42 procent av den bruttolön och förmånsvärden du betalar ut.

Sedan 1 juni 2016 betalar du full arbetsgivaravgift för alla anställda som är under 65 år. För personer som är födda mellan 1938 och 1951 betalar du 16,36 procent i ålderspensionsavgift och en särskild löneskatt på 6,15 procent. För personer som är födda 1937 eller tidigare betalar du enbart en särskild löneskatt på 6,15 procent.

Kom ihåg!

Om du bedriver verksamhet inom bygg-, restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste du enligt lag föra personalliggare. Just nu utreds om kraven ska utvidgas till att även omfatta bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård.

80%

Upp till så stor andel av den anställdas bruttolön kan du få i ekonomiskt stöd om du anställer en person som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Mer information om så kallade instegsjobb finns hos Arbetsförmedlingen.

Exempel (kronor):

 • Avtalad lön: 23.000

 • Arbetsgivaravgift (31,42%): 7.227

 • Ersättning: 17.200

 • Lönekostnad utan instegsjobb: 30.227

 • Lönekostnad med instegsjobb: 12.627

5 Viktiga steg för att bli arbetsgivare

1 Räkna

Förutom den anställdas lön tillkommer kostnader för exempelvis semesterersättning och sociala avgifter. På www.verksamt.se finns en lönekalkylator där du kan beräkna din preliminära kostnad för att ha anställda i företaget.

www.verksamt.se

2 Bestäm form

Det finns två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Kom ihåg att du kan provanställa innan du ger någon en fast tjänst. Du kan även erbjuda arbetspraktik eller prova på-platser till arbetssökande.

3 Registrera

Innan du för första gången betalar ut lön ska du i regel registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Du behöver uppge datum för första löneutbetalning, antal månader per år som lön ska utbetalas, beräknat antal anställda under året samt beräknad lönesumma för ett år.

4 Ta ansvar

Sätt dig in i de skyldigheter du har som arbetsgivare. Exempelvis måste du göra skatteavdrag när du betalar ut lön, betala arbetsgivaravgifter, lämna arbetsgivardeklarationer och lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Du bör även titta på eventuella försäkringar och komma igång med företagets arbetsmiljöarbete.

5 Skriv avtal

Även om muntligt avtal gäller finns det vissa villkor som du måste informera om skriftligt. Av anställningsavtalet ska bland annat följande framgå: tillträdesdag, anställningsform, arbetsuppgifter, arbetstider, uppsägningstid, lön och andra förmåner, semestervillkor och om företaget är anslutet till något kollektivavtal.

Josefin Svenberg

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...