Innehåll

Resultat nr 1 2017

Efter döden: Företaget & döden

Vad händer med företaget när du går bort? Många familjeföretag och andra ägarledda bolag har inte planerat för stora förändringar. Men för att undvika osämja, kostsamma processer eller oönskade delägare är det en god idé att stanna upp och blicka mot slutet.

Hur långt bort det än kan kännas så kommer det att ske: du eller eventuella andra delägare i företaget kommer att gå bort. Finns det en plan för vad som händer med företaget den dagen? Vem som ärver, hur företaget ska värderas och vem som tar över ledande befattningar är frågor som kan vara avgörande för att verksamheten inte också ska gå i graven.

För familjeföretag är generationsväxlingen en av de största utmaningarna och något som kräver noggrann planering. Rapporten ”Family Business Survey 2016” från PwC visar att endast åtta procent av de svenska familjeföretagen har en robust, dokumenterad och kommunicerad successionsplan, trots att en betydande andel planerar att överlämna ägandet och ledningen till nästa generation. Att inte ha en plan på plats äventyrar även företagets framtid vid plötsliga händelser som döds- eller sjukdomsfall, allvarliga olyckor eller skilsmässor.

Vem tar vid om flera familjemedlemmar skulle omkomma i en olycka? Och har ni upprättat testamenten som reglerar vilka som ska ärva andelar i företaget?

Om exempelvis du går bort och ditt omyndiga barn från ett tidigare förhållande ärver dig, finns det en risk att barnets andra förälder som ensam vårdnadshavare får påverkan på förvaltningen av barnets tillgångar inklusive aktierna – såvida detta inte har reglerats på något sätt.

Även i andra ägarledda bolag kan många svåra situationer uppstå. Ett exempel är om ni är tre kompanjoner varav en hastigt dör. Om ni inte har skrivit något aktieägaravtal – eller har ett dåligt skrivet sådant, som inte reglerar hur aktierna ska värderas i liknande situationer – kan det innebära att en tredjedel av ägandet tillfaller en änka eller änkling som blir dyr att köpa ut. Alternativt att hen vägrar släppa sin andel, ni blir osams och är fast med en delägare som inte är önskvärd i bolaget.

När du är mitt uppe i den löpande verksamheten är det lätt att skjuta den här typen av frågor på framtiden. Genom att ta hjälp av din revisor och en jurist kan du ta fram och dokumentera en plan som passar just din verksamhet – allt för att ditt företag ska överleva dig.

Josefin Svenberg