Innehåll

Resultat nr 1 2017

Efter döden: ”Många företagare har dålig koll”

Angelica Persson Ewö är jurist och ansvarig partner för PwC Legal och är särskilt inriktad på generationsskiften. I sitt dagliga arbete hjälper hon företagare att vara förberedda inför stora förändringar. Ofta är det revisorn som har lyft upp frågorna på bordet och berättat varför de är viktiga för verksamhetens framtid. Sedan kommer Angelica och hennes kollegor in och kan identifiera och belysa de brister som den enskilda företagaren har i sina förberedelser för kommande generationsskifte.

Hur bra koll brukar företagarna ha?

– Förvånansvärt många företagare har dålig koll på vad som gäller och vilka konsekvenserna kan bli om de inte tar tag i frågorna. Men när man väl har ett möte som enbart handlar om detta inser de allra flesta betydelsen och vill ta tag i det, berättar Angelica.

Vilka delar är bra att börja ta tag i?

– Man bör upprätta ett aktieägaravtal som bland annat reglerar hur aktierna ska värderas och hur man löser om någon vill kliva av sitt ägande inklusive om någon går bort, se över bolagsordningen samt säkerställa att familjerätten är på plats. De tre delarna är centrala i många situationer, menar Angelica.

– Detta gäller alla ägarledda företag oavsett storlek. Sedan är det viktigt att se överdetta regelbundet, gärna en gång per år, för att hålla allt uppdaterat.

Josefin Svenberg

Börja med detta ...

  • Aktieägaravtalet, som reglerar bland annat hur aktierna värderas vid ett dödsfall.

  • Bolagsordningen.

  • Familjerättsliga avtal, såsom testamenten och äktenskapsförord.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...