Innehåll

Resultat nr 10 2017

Regeringen vill stoppa ”falska företagare”

Nu ska F-skattesystemet ses över. Regeringen vill ta reda på i vilken omfattning det missbrukas för att undanhålla skatt. Om ett halvår ska en första analys presenteras.

Regelverket som rör F-skatten har funnits sedan 1993, och aldrig setts över ur ett skattefusk- och skatteundandragandeperspektiv. Nu hårdsatsar regeringen för att bekämpa skattefusk och då hamnar F-skatten i fokus. Det sedan fler och fler vittnat om att det fuskas bland vissa företagare genom att personer anlitas som egna företagare i stället för anställda. Något bland annat facket gått ut och kallat ”falska företagare”.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare, Lars-Erik Lövdén, som ska se över F-skattesystemet och analysera om det kan missbrukas för att undgå skatter eller avgifter. Han ska också analysera om systemet i dag används för att runda vissa skyddsregler på arbetsmarknaden. Utformningen av systemet ska säkra arbetstagarens ställning.

– Ordning och reda, både på arbetsmarknaden och i skattesystemet är grundläggande för den svenska modellen. Steg för steg bekämpar vi fusk och missbruk av system, sa finansminister Magdalena Anders-son (S), när utredningen presenterades.

Lars-Erik Lövdén har även fått i uppdrag att se över behovet av åtgärder så att det blir lättare för Skatteverket att följa upp företag som är godkända för F-skatt. Med dagens regler är det enbart möjligt att återkalla ett F-skattegodkännande om ett företag får näringsförbud.

Utredaren ska även titta närmare på F-skattesystemet för att se om det kan förändras så att villkoren för att starta, driva och utveckla företag förbättras. I uppdraget ligger också att se om systemet kan förändras så att det bidrar till ökad sysselsättning.

Ett delbetänkande ska lämnas senast 15 juni 2018 och uppdraget ska slutredovisas senast 3 juni 2019.

Översyn av F-skattesystemet dir. 2017:108

Charlotta Marténg

F-skatt

Villkoret för att bli godkänd för F-skatt är att du:

  • bedriver näringsverksamhet,

  • avser att bedriva näringsverksamhet,

  • har lämnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter.

Ansökan om F-skatt görs hos Skatteverket.

Om du är godkänd för F-skatt, eller anger att du är godkänd för F-skatt på faktura, offert, anbud eller liknande, ska utbetalaren inte dra skatt eller betala sociala avgifter.

Om du är löntagare och bedriver näringsverksamhet vid sidan om anställningen kan du bli godkänd för skatt med villkor, så kallad FA-skatt. Även ett handelsbolag kan bli godkänt för F-skatt. Är du dock delägare i ett handelsbolag ska du normalt inte vara godkänd för F-skatt utan i stället betala särskild A-skatt.

F-skatten ska tillsammans med övriga skatter och avgifter betalas till ett särskilt bankgirokonto. Betalningen måste vara bokförd på Skatteverkets konto senast den 12 i månaden, för januari och augusti den 17. Om du redovisar mervärdesskatt på ett beskattningsunderlag som överstiger 40 miljoner, gäller särskilda regler.

Den som missbrukar sitt godkännande för F-skatt kan få det återkallat. Det gäller till exempel om du inte redovisar och betalar dina skatter och avgifter, eller inte lämnar in din inkomstdeklaration.

Källa: Skatteverket

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...