Innehåll

Resultat nr 3 2017

Arbetsrättsexperten om skatteavdrag vid förlikning

Advokat Anneli Lönnborg skriver i denna månads krönika om skatteavdrag vid utbetalning av förlikningsersättning.

Högsta domstolen har satt ner foten kring begreppet ”i-ett-för-allt” vid förlikning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Processen då en arbetstagare och arbetsgivare inte är överens om uppsägningen eller avskedandet är ofta kostsam och slutar många gånger i förlikning. I de flesta fall innebär en förlikning att arbetstagaren får en ersättning – skadestånd – för att denne fått avsluta sin anställning.

Ett aktuellt fall har nyligen varit uppe i Högsta domstolen som prövat frågan om arbetsgivaren haft rätt att göra skatteavdrag på den överenskomna förlikningsersättningen, och om arbetsgivaren uppfyllt sin betalningsskyldighet genom att endast betala ut ersättningen efter skatt.

Domstolen finner att då arbetstagaren är skattskyldig för beloppet ska arbetsgivaren gör avdrag för skatt från ett överenskommet belopp ”i-ett-för-allt”. Arbetsgivarens betalningsskyldighet har därmed uppfyllts när arbetstagaren fått utbetalt överenskommen förlikningsersättning efter avdrag för skatt. Avgörandet ger tydlig vägledning till hur arbetsgivaren ska förhålla sig till begreppet ”i-ett-för-allt”.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...