Innehåll

I Sverige finns omkring en miljon företag, varav de flesta är små företag med färre än tio anställda. Flera av dem väntas försvinna de kommande åren, eller behöva nya ägare, men ett generationsskifte kan vara svårt. Särskilt om inte någon i familjen vill ta över.

I en undersökning gjord av Visma ställdes frågan vad som kommer att hända med företaget om ägaren drar sig tillbaka. Fyra av tio svarade att företaget kommer att avvecklas. Bara var sjunde uppgav att en familjemedlem skulle ta över.

Men i många fall finns anställda som är villiga att ta över och driva verksamheten vidare. Frågan är bara hur skiftet i så fall ska lösas praktiskt, då skattereglerna är annorlunda när det inte handlar om ett generationsskifte inom familjen utan en anställd som tar över.

Ett sätt att lösa skiftet är genom holdingbolag. Holdingbolag är egentligen ingen specifik företagsform utan ett bolag som äger aktier i andra bolag Syftet är ofta att fungera som moderbolag och förenkla transaktioner vid köp och försäljning av dotterbolag.

Carina Hedrum på PBAB Redovisning och Revision AB konstaterar att alla bolag är unika och att det gäller att hitta rätt lösning som passar för just det bolaget som ska skifta ägare.

Första steget är att ägaren som lämnar och ägaren som tar över gör var sin tydlig lista över vad man önskar sig av skiftet. Utifrån det tar man sedan fram en handlingsplan.

– Handlingsplanen bör alltid tas fram tillsammans med en kunnig rådgivare, som revisor eller redovisningskonsulten, som vet vilka vägar man kan välja att gå. Ofta finns det inte bara en lösning och det är viktigt att gå igenom vad som kan hända i olika lägen, säger Carina Hedrum.

Steg två efter handlingsplanen är att ta fram en tidsplan där man går igenom de olika stegen.

– Sedan kommer steg tre som handlar om att skapa riktiga avtal och där rekommenderar vi alltid att företagaren tar hjälp av jurister. Har man förberett handlingsplan och tidsplan så har juristerna bra underlag och skiftet går smidigt, säger hon.

Charlotta Marténg

Holdingbolag

Ett bolag som äger aktier i andra bolag. Syftet är oftast att förenkla transaktioner vid köp och försäljning av dotterbolag.