Innehåll

Resultat nr 4 2017

Eget företag hinder för nystartsjobb

Ett företag sökte stöd för nystartsjobb, men har nekats detta av kammarrätten. Anledningen var att den tilltänkte arbetslöse hade ett bolag registrerat för F-skatt och moms.

Nystartsjobb infördes för att det skulle bli lättare för arbetsgivare att anställa personer som varit arbetslösa en längre tid, eller som var nyanlända till Sverige. Men det är viktigt att vara uppmärksam när man ska anställda.

Ett företag nekades stöd till ett nystartsjobb av Arbetsförmedlingen. Beslutet överklagades men även kammarrätten konstaterar att företaget inte har rätt till stödet. Orsaken är att den tilltänkte arbetslöse på grund av eget företag inte räknas som arbetslös. Mannen har förvisso ersättning från a-kassan, och hävdade att hans verksamhet upphört då omsättningen var noll och bolaget avregistrerat från arbetsgivarregistret.

Men då bolaget fortfarande var registrerat för F-skatt och moms ansåg rätten att det gick att bedriva verksamhet i det, och därför kunde stöd inte beviljas.

I Förordningen om nystartsjobb saknas en definition av begreppet arbetslös, men för att räknas som det måste den som har företag sakna möjlighet att bedriva verksamhet, konstaterar kammarrätten.

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2431-16.

Charlotta Marténg

Nystartsjobb

Den som anställer en person som varit utan arbete en längre tid, eller är ny i Sverige, kan få ekonomisk ersättning.

För att få ersättning måste du som arbetsgivare:

  • Vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister.

  • Redovisa skatt och arbetsgivar-avgifter till Skatteverket månaden efter att lönen utbetalats.

  • Ge den anställde lön enligt kollektivavtalet i branschen.

Du får inte:

  • Ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden.

  • Ha betydande betalningsanmärkningar.

OBS! Tänk på att om ersättningen ges till dig på felaktiga grunder kan du bli tvungen att betala tillbaka ersättningen.

Källa: Arbetsförmedlingen

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...