Innehåll

Resultat nr 4 2017

Eget företag hinder för nystartsjobb

Ett företag sökte stöd för nystartsjobb, men har nekats detta av kammarrätten. Anledningen var att den tilltänkte arbetslöse hade ett bolag registrerat för F-skatt och moms.

Nystartsjobb infördes för att det skulle bli lättare för arbetsgivare att anställa personer som varit arbetslösa en längre tid, eller som var nyanlända till Sverige. Men det är viktigt att vara uppmärksam när man ska anställda.

Ett företag nekades stöd till ett nystartsjobb av Arbetsförmedlingen. Beslutet överklagades men även kammarrätten konstaterar att företaget inte har rätt till stödet. Orsaken är att den tilltänkte arbetslöse på grund av eget företag inte räknas som arbetslös. Mannen har förvisso ersättning från a-kassan, och hävdade att hans verksamhet upphört då omsättningen var noll och bolaget avregistrerat från arbetsgivarregistret.

Men då bolaget fortfarande var registrerat för F-skatt och moms ansåg rätten att det gick att bedriva verksamhet i det, och därför kunde stöd inte beviljas.

I Förordningen om nystartsjobb saknas en definition av begreppet arbetslös, men för att räknas som det måste den som har företag sakna möjlighet att bedriva verksamhet, konstaterar kammarrätten.

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2431-16.

Charlotta Marténg

Nystartsjobb

Den som anställer en person som varit utan arbete en längre tid, eller är ny i Sverige, kan få ekonomisk ersättning.

För att få ersättning måste du som arbetsgivare:

  • Vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister.

  • Redovisa skatt och arbetsgivar-avgifter till Skatteverket månaden efter att lönen utbetalats.

  • Ge den anställde lön enligt kollektivavtalet i branschen.

Du får inte:

  • Ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden.

  • Ha betydande betalningsanmärkningar.

OBS! Tänk på att om ersättningen ges till dig på felaktiga grunder kan du bli tvungen att betala tillbaka ersättningen.

Källa: Arbetsförmedlingen