Innehåll

Resultat nr 5 2017

Tullhantering: ”Vi hittade en möjlig miljonbesparing”

När Emmy Morehed på Pronode Technologies tog experthjälp och lärde sig om tullhantering öppnades en ny, komplicerad värld – men med möjligheter till bättre resultat.

I Kungsbacka finns Pronode Technologies som tillverkar laptoptillbehöret Airbar, en liten enhet som kopplas in via usb-uttaget för att ge datorn touchfunktionalitet. Företaget startades i slutet av 2015 och är en perfekt matchning mellan de två ägarbolagen: Neonode Technologies som utvecklar och licensierar teknik för pekskärmar, och Propoint som tillverkar elektronikprodukter.

Tullfrågor har varit på Pronodes agenda sedan start eftersom tre av komponenterna till Airbar importeras från tredje land. Därefter sker produktionen från kretskort till modul i Kungsbacka, innan slutmonteringen av Airbar görs i Malaysia.

Emmy Morehed började som Supply Chain Manager hos Pronode förra året och förutom inköp och logistik blev tull ett av hennes ansvarsområden.

– Vi har ett bra samarbete med vår transportör som sköter våra tulldeklarationer. Men även om vi har ett ombud är det ju vårt ansvar att uppgifterna är korrekta. En helt ny värld öppnade sig när jag skulle sätta mig in statistiska varukoder, tillstånd, tullavgifter och så vidare. Det tar tid att lära sig allt eftersom många olika parter och uppgifter är inblandade, men när man väl har kunskapen är det inte särskilt svårt, säger Emmy.

I sin roll ser hon ofta hela flödet och har nu satt upp de rutiner hon behöver för att alla deklarationer ska bli rätt.

– Om man inte har rutiner är det lätt att något slinker igenom och eftersom allt är kopplat till Skatteverket är det viktigt att varje siffra blir rätt. Därför är det bra för företag att skapa rutiner för egenkontroll och utse en person som ansvarar för dem.

Pronode har tagit experthjälp kring hur de ska hantera import och export.

– Det har bland annat lett till att vi lämnat in en ansökan om aktiv förädling, som kan ge tullbefrielse. En tullbelagd komponent som vi importerar från Malaysia används nämligen som insatsdel i komponenten som vi sedan skickar tillbaka till landet för slutmonteringen. Enligt våra prognoser och beräkningar skulle ett tillstånd och tullbefrielse innebära en besparing för oss på 2,5 miljoner kronor över tre år. Så en korrekt tullhantering är definitivt viktig för företagets ekonomi, säger Emmy Morehed.

Josefin Svenberg

Pronode Technologies AB

Grundades: 2015.

Ägare: Neonode Technologies AB och Propoint AB.

Medarbetare: 12.

Ort: Kungsbacka.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...