Resultat nr 6 2017

”Fenomenet blufffakturor kommer att finnas kvar”

Branschexperter menar att man inte ska tro att problemet med blufffakturor försvinner helt. Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer är försiktigt optimistisk till regeringens lagförslag.

– Det nya lagförslaget kommer att göra skillnad för vissa sorters bluffakturor. Men man ska inte tro att problemet försvinner helt. Många småföretagare är inte vana att bli utsatta för sådana bedrägeriförsök och inte heller medvetna om vad som gäller juridiskt, säger han.

Ludvig Isacsson från Förenade Bolag:

– Det är naturligtvis positivt med förändringar som underlättar för myndigheter att komma åt den här typen av kriminalitet. Men man måste fundera på vad straffbestämmelsen kommer att få för effekt i praktiken.

– Individerna som driver bluffbolag är duktiga på att placera sig i en gråzon. De är ombytliga och intresserade av att tjäna så mycket pengar som möjligt samtidigt som de vet hur man undviker straffansvar, tillägger han.

På sina respektive webbsidor tillhandahåller både Svensk Handel och Förenade Bolag varningslistor på oseriösa företag. Där finns också tips och råd på hur man ska bete sig om man råkar ut för ett bedrägeriförsök och hur man ska bestrida en bluffaktura.

– Det kommer inte att bli någon större skillnad efter att lagen träder i kraft i juli. Fenomenet bluffakturor kommer fortfarande att finnas kvar, säger Ludvig Isacsson.

Företagaren ska veta vilka avtal som ingås

Du undviker inte nödvändigtvis betalningsansvar för att du anser dig vilseledd.

– Det är egenföretagarens roll att veta vilka avtal som ingås, säger Ludvig Isacsson, expert på fakturabedrägerier i nätverket Förenade Bolag.

– Du undviker inte nödvändigtvis betalningsansvar för att du anser dig vilseledd, säger han.

Han påpekar att aktörerna bakom bluffakturorna hela tiden finner nya raffinerade metoder och att småföretagare inte har tillräcklig kunskap i frågan.

– Det är farligt att tänka: ”Det händer inte mig”. Samtidigt kan man inte förvänta sig att enskilda företagare ska veta exakt hur den här världen fungerar eftersom den enda bekantskapen sker när du väl drabbats, tillägger Ludvig Isacsson.

Per Geijer

Säkerhetschef, Svensk Handel.

Ludvig Isacsson

Expert på fakturabedrägerier, Förenade Bolag.

39 %

Bedrägeribrott är en av de kategorier som ökade mest i anmälningar under 2016. Datorbedrägerier ökade med 39 procent jämfört med året innan.

Så hanterar du bluffakturan

  • Sätt dig in i situationen. Vad är det som har hänt? Egen- och småföretagare är stressade. Så om det finns fler på företaget: Fråga om de känner igen fakturan.

  • Fortfarande tveksam? Googla företaget eller verksamheten. Kolla upp varningslistor. Verkar det rimligt att det här företaget fakturerar oss?

  • Agera. Bluffbolagen stressar ofta sina offer med korta betalningstider. Betala inte en faktura du vet är felaktig. Gör du det kan det leda till att ditt företag hamnar på listor hos skojarbolagen, där du stämplas som någon som hellre betalar än bestrider en faktura.

  • Bestrid fakturan. Skriftligt via post eller e-mejl. Håll dig kort och saklig utan att blanda in känslor. Ring inte till företaget i fråga. Och om de ringer ska du inte svara. För att veta hur du ska göra för att bestrida en faktura: Sök på Svensk Handels, Förenade Bolags eller Polisens hemsidor.

  • Stå på dig!

Källa: Per Geijer (Svensk Handel) och Ludvig Isacsson (Förenade Bolag).