Vad innebär regeländringen för företagen?

– För företag som redan har ett lönesystem kommer programleverantörer erbjuda en tjänst där man exporterar en fil varje månad som man lägger upp på Skatteverkets e-tjänst. Det blir inte särskilt mycket extra administration.

– De företag som inte har ett lönesystem kommer att få lägga det manuellt per person varje månad. Det kommer att medföra en del merarbete. De månatliga uppgifterna kommer däremot inte behöva innehålla lika mycket information som de nuvarande årliga kontrolluppgifterna.

Kommer det att behövas nya programvaror?

– Det man behöver göra är att kolla med programleverantören att de kommer att erbjuda tjänsten. Programleverantörerna har hittills varit dåliga på att gå ut med information om hur det kommer att gå till.

Om man tar hjälp av en lönekonsult eller redovisningskonsult med att göra rapporteringen – vad vinner man som företagare på det?

– Man slipper den manuella hanteringen. Vi sköter allt digitalt. De som redan idag anlitar en lönekonsult som använder ett lönesystem får ju ut de här uppgifterna. Det kräver ingen mertid av oss.

Kan företagaren generellt tjäna något på de nya reglerna eller är det bara mer jobb?

– Det företagaren vinner är att omedvetet svart arbete från lön tagaren kommer att försvåras. De anställda kan känna sig tryggare med att den avdragna skatten och lönen är korrekt och att den redovisas ordentligt hos Skatteverket. De anställda kan kontrollera att arbetsgivaren betalar avgifterna.

Sofia Hadjipetri Glantz

Maria Bragéns 3 +

+ Öppenhet mot anställda.

+ Rättvisare konkurrensmöjligheter.

+ Färre kontrollfrågor från myndigheter.