Innehåll

Resultat nr 8 2017

Inte skattefritt i skatteparadis

Ett bolag i ett skatteparadis kan inte betraktas som ett svenskt aktiebolag. Högsta förvaltningsdomstolen stänger dörren till skattefri utdelning.

I Resultat nr 4/2017 uppmärksammades ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Nämnden hade tagit ställning i en fråga rörande ett bolag registrerat på Brittiska Jungfruöarna i Karibien. Ett svenskt aktiebolag avsåg att bli delägare i ett bolag registrerat på Brittiska Jungfruöarna. Bolaget var ett så kallat ”company limited by shares” vilket, som bolagsform, påminner mycket om ett svenskt aktiebolag. Bland annat är bolagets ägare – om det finns minst en – inte personligen ansvariga för bolagets skulder såvida bolagsordningen inte anger annat.

Skatterättsnämnden menade att bolaget kunde betraktas som ett svenskt aktiebolag, och på det sättet omfattas av de svenska reglerna om skattefri utdelning och kapitalvinst för näringsbetingade andelar i inkomstskattelagen.

Föga förvånande överklagades förhandsbeskedet av Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som nu sagt sitt.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att utdelning och kapitalvinst inte är skattefri. Kärnfrågan är om det utländska företaget kan ses som ett ”inkomstskattesubjekt” i hemlandet. Där delar HFD inte Skatterättsnämndens uppfattning. Majoriteten i Skatterättsnämnden ansåg att ett ”company limited by shares”-bolag är ett ”skattesubjekt”.

Nej, säger HFD. Bolaget är inte ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland, och motsvarar därmed inte heller ett svenskt aktiebolag. Andelarna är därför inte näringsbetingade, och utdelning och kapitalvinst inte skattefri.

Skatterättsnämnden 56-15/D

Högsta förvaltningsdomstolen 438-17

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...