Sänkt bolagsskatt och minskade möjligheter till ränteavdrag. Det är kärnan i regeringens förslag om nya skatteregler för företagssektorn.

Regeringen har presenterat sitt förslag om nya skatteregler för företagssektorn. En av delarna i förslaget handlar om att begränsa möjligheten för företag att använda så kallade räntesnurror. Det vill regeringen göra genom att sänka bolagsskatten kombinerat med minskade möjligheter för bolagen att göra ränteavdrag.

I den promemoria som regeringen presenterade förra året lyftes två modeller fram för den generella avdragsbegränsningen. Den ena baserades på EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), en modell som används i flera andra västländer. Den andra modellen, som var den som regeringen då förordade, baseras på EBIT (earnings before interest and taxes).

Men förslaget fick mycket kritik från remissinstanserna, framför allt näringslivet. Nu verkar regeringen tagit till sig en del av kritiken och föreslår att avdragsbegränsningen ska vara utformad som en så kallad EBITDA-regel med ett avdragsutrymme om 30 procent.

Förslaget som nu lämnas till lagrådet ska medföra en större neutralitet i beskattningen av eget respektive lånat kapital, och innehåller undantagsregler som gynnar små och medelstora företag. Endast en procent av företagen om fattas av begränsningsreglerna medan små och medelstora företag får en skattesänkning, enligt regeringen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Charlotta Marténg