Okej att provanställa samma person flera gånger?

Kan man provanställa samma person mer än en gång? Advokat Anneli Lönnborg, Gernandt & Danielsson, skriver om provanställning och anställningstrygghet.

Lite förenklat finns egentligen bara två saker att förhålla sig till när det kommer till möjligheterna för en provanställning. Prövotiden får inte sträcka sig längre än sex månader och prövotiden får inte heller upprepas.

För att frånsteg ska få göras från förbudet om upprepade provanställningar måste det, förutom att eventuellt tillämpligt kollektivavtal också tillåter det, således föreligga ett uppenbart prövobehov motiverat av att arbetstagaren aldrig ”prövats” för den ifrågavarande tjänstens krav. Under sådana förhållanden kan det vara motiverat och tillåtet med en ny provanställning.

En provanställning skiljer sig dock från andra anställningsformer då båda parter kan avbryta anställningen utan någon egentlig uppsägningstid och utan angivande av skäl. Innebär detta att den som varit anställd hos arbetsgivaren i många år, men för en annan tjänst, inte har rätt till någon uppsägningstid och inte heller har rätt att gå tillbaka till sin gamla tjänst?

I praktiken är svaret på dessa frågor ja. En hos arbetsgivaren sedan tidigare anställd har inget bättre skydd än en helt ny, sedan tidigare ”oprövad”, arbetstagare när det handlar om en provanställning.

Anneli Lönnborg