Minskad lönesumma per anställd. Det är resultatet av lagkravet på personalliggare. Skatteverket drar slutsatsen att svarta jobb blivit vita.

Restaurang- och frisörbranschen har sedan många år haft krav på sig att ha personalliggare. 2016 tillkom byggbranschen i systemet och sommaren 2018 utökades kravet på personalliggare till fler branscher, så som fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt verksamheter inom sektorn kropp- och skönhetsvård.

Skatteverket har studerat effekterna av lagstiftningen. Framför allt har myndigheten tittat på hur restaurang- och byggbranschen påverkats. Studien visar att företag som fått kontrollbesök av Skatteverket har ändrat beteende.

Resultatet visar att antalet anställda i restaurangbranschen blivit fler men lönesumman har inte ökat. Skatteverket tolkar uppgifterna som att de tyder på att svarta jobb blivit vita.

Det framgår vidare av rapporten att personalliggarbesöken har lett till en ökning av lönesumman bland besökta företag i både restaurang- och byggbranschen. Effekten är mer långvarig hos små företag.

Text: Charlotta Marténg