Vilka bakgrundskontroller får arbetsgivaren göra?

Efter att under cirka sex månaders tid ha letat efter en chef till vår avdelning för försäljning av tillbehör av vi nu äntligen hittat en kandidat som vi tycker passar den profil vi söker. Då vi är måna om vår företagskultur vill vi försäkra oss om att kandidaten inte har några engagemang med främlingsfientlig anknytning. Har vi rätt att kontrollera detta innan vi erbjuder kandidaten en anställning?

Att göra bakgrundskontroller blir allt mer vanligt. Så länge bakgrundskontrollen endast innebär inhämtande av information som är offentlig och därmed ”allmänt känd” finns inga hinder för att en rekrytering föregås av en bakgrundskontroll. Dock är alltid att rekommendera att kandidaten ges information om att man har för avsikt att göra en så kallad bakgrundskontroll.

Vad specifikt gäller engagemang med främlingsfientlig anknytning så har man rätt att kontrollera detta i den mån informationen går att inhämta från offentliga register. Till undvikande av att ni går miste om en bra kandidat bör ni alltid ge kandidaten möjlighet att ge sin förklaring till vad de offentliga registren eventuellt ger er för information.

Svar: Anneli Lönnborg

Skattefri gåva eller inte?

Jag har fritt kapital i mitt fåmansbolag A och har tänkt att ge mina barn en bra start på ett eventuellt företagarliv. Kan jag överföra en del av det fria kapitalet via aktieägartillskott till tre nybildade bolag B,C och D som mitt fåmansbolag A äger för att därefter överlåta aktierna (till bokfört värde/underpris) till tre nybildade bolag E, F och G som jag själv äger. Bolag E, F och G ges därefter som gåva till barnen. Är denna gåva skattefri eller ska jag beskattas på något sätt?

Det finns goda möjligheter att ge sina barn en bra start på sitt eventuella företagarliv. I just detta fall skulle jag spontant förmodligen i stället använda mig av ett gåva/inlösen-förfarande. Det finns en hel del juridiska frågor (till exempel civil-, skatte- och familjerättsliga) i denna process som kräver utredning, utifrån hur just er situation ser ut, så jag kan tyvärr inte ge ett enkelt svar här utan får i stället hänvisa dig till din rådgivare/revisor.

Svar: Kim Lavin

Kassaregister för ambulerande företag?

Jag är en veterinär som åker ut till mina kunder och får betalt på plats. Kan det verkligen vara så att jag omfattas av kassaregisterlagen?

Ja, även så kallade ambulerande företag, så som veterinärer och massörer, omfattas av reglerna om kassaregister. Men om du bedömer att du inte kan ha med dig ett kassaregister som uppfyller kraven från kassaregisterslagen, kan du i stället skriva en kontantfaktura till varje kund. Det krävs dock att kontantfakturan uppfyller de krav på en verifikations innehåll som ställs upp i bokföringslagen; När kontantfakturan har upprättats, vad försäljningen avser, vilket belopp försäljningen gäller, vem som är köpare (namn och adress) och fakturanummer.

Svar: Petra Örjegren

Vad det finns för fördelar med ett holding-bolag?

Skulle du kunna svara på vad det finns för fördelar med ett holding-bolag?

Att lägga en befintlig bolagsstruktur eller ett bolag under ett ägarbolag (holding-bolag) är inte ovanligt. Man får bland annat dessa fördelar:

  1. Riskbegränsning – om något skulle inträffa verksamheten som gör att ett driftsbolag går omkull (skadestånd, garantianspråk etcetera) är det bra att ha skyddat medel i ett holding-bolag.

  2. Skattefrihet – ett dotterbolag till ett holding-bolag är i de flesta fall skattefritt att sälja med vinst.

  3. Riskbegränsning vid försäljning – om ett driftsbolag säljs och något skulle uppstå som gör att köparen riktar anspråk mot säljaren så är det inte mot ägaren som privatperson, utan mot holding-bolaget.

Det finns fler fördelar, men dessa ser jag som de viktigaste. Det finns möjlighet att göra detta fast du redan har en verksamhet igång i din nuvarande bolagsstruktur.

Svar: Kim Lavin