Ska du anställa någon som inte är från Sverige? Och har sitt hemland utanför EU? Det här ska du som företagare ha koll på.

Som arbetsgivare finns det en del saker du behöver tänka på när det gäller att anställa utländsk personal, för att säkerställa att du uppfyller dina arbetsgivarskyldigheter. Det första är: Finns ett arbetstillstånd, så att personen i fråga har rätt att vistas och arbeta i Sverige?

Medborgare inom EU har rätt att arbeta i Sverige utan arbetstillstånd, men för övriga krävs arbetstillstånd. För den som kommer utanför EU – från ett så kallat tredjeland – ska du som arbetsgivare dessutom lämna in en särskild blankett till Skatteverket. Det säger Marie Liebich, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och jurist på EY. Men det är också viktigt att sätta sig in personens privata situation.

– Har den du anställer stark anknytning till sitt hemland och till och med bor där, då måste du ta reda på lite mer. Kommer personen att arbeta även i det andra landet? Om ja kan du som arbetsgivare få skyldigheter även i det landet, påpekar Marie Liebich.

Andra frågor att ställa sig är: Var ska personen i fråga beskattas? Och vilket socialförsäkringssystem omfattas hen av? Om du bor i ett EU-land där du jobbar minst 25 procent, så omfattas du av det landets socialförsäkringssystem. Oavsett om du är anställd i ett annat land inom EU.

Ett bankkonto är också bra att vara ute med i god tid för den som ska börja arbeta i Sverige.

– Om personen inte har ett svenskt personnummer så kan det vara svårare än man tror att öppna bankkonto. Men man kan inte heller få ett personnummer förrän man bor i Sverige och är folkbokförd här. Det ska även gå att öppna ett konto med ett så kallat samordningsnummer, men den processen behöver påbörjas i god tid, så att den anställde kan få sin lön utbetald i tid, säger Marie Liebich.

– Vi brukar rekommendera att man hjälper den man har anställt. De har oftast ingen kunskap om våra svenska lagar och regler. Ett annat konkret tips gäller A-kassan. Den som bor inom EU, har varit med i A-kassan och flyttar till ett annat EU-land kan tillgodoräkna sig den tiden. Men det måste göras i rätt ordning och på rätt sätt.

Marie Liebich är knuten till EYs kontor i Malmö och jobbar själv med frågor som rör arbetspendlare inom regionen och globalt. Just mellan Sverige och Danmark finns särskilda regler, det som kallas för Öresundsavtalet, i vilket man kommit överens om hur man ska tillämpa det nordiska skatteavtalet just mellan oss och vårt nordiska grannland.

En bra idé är att också se över de arbetsrättsliga frågorna samt prata med en jurist – och en rådgivare som är expert på personal som reser över gränserna.

– Det är mer komplext än vad man tror. Varje land har sina lagar och system och det är bra att vara tydlig i kontraktet att anställningen gäller arbete i Sverige och endast i Sverige. Så att du inte får arbetsgivarskyldigheter i andra länder, avslutar Marie Liebich.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

Anställa någon som inte är från Sverige? Tänk på det här!

  • Har personen korrekt tillstånd för att arbeta i Sverige?

  • Ta både reda på personens privata situation och arbetssituation, för att inte missa om du eventuellt har arbetsgivarskyldigheter i andra länder.

  • Fråga dig: Var ska personen i fråga beskattas? Och vilket socialförsäkringssystem omfattas hen av?

  • Ska du hjälpa din anställde att få ett samordningsnummer för att hen ska kunna öppna ett bankkonto ska det påbörjas i god tid.

  • Tipsa gärna din anställde om andra svenska­ lagar och regler, som exempelvis vad som gäller med A-kassan.

  • Ta hjälp av en rådgivare om du känner dig osäker. Frågorna är komplexa!