Innehåll

I månadsskiftet april/maj meddelade regeringen att ett omställningsstöd ska införas. För att vara berättigad till stödet ska företaget ha redovisat en omsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och omsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Stödet gäller för företag som är godkända för F-skatt, med undantag för stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund undantagna från skattskyldighet.

Företag som har skulder hos Kronofogden, är under rekonstruktion eller har sin hemvist i skatteparadis (i det här sammanhanget vissa länder som OECD betecknar som icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt) kommer inte att kunna ansöka om stödet.

När regeringen i början av juni lämnade sitt förslag till Lagrådet för granskning meddelades samtidigt att regeringen avser att besluta om en ny förordning där den huvudsakliga materiella regleringen av stödet kommer att finnas.

En av förutsättningarna som nämnts för att få stöd är att ett revisorsintyg ges in, om stödet är högre än 100 000 kronor. I förordningsbestämmelserna, som inte var klara vid denna tidnings pressläggning, ska omfattningen av revisorns granskning tydliggöras.

Stödet söks via Skatteverkets webb. Där finns också uppdaterad information om vad som gäller.

Text: Charlotta Marténg