Innehåll

Över 50 000 företag har redan fått stöd för korttidsarbete, långt över 500 000 anställda har permitterats. Även företagare själva. Omkring 95 miljarder kronor väntas betalas ut enbart för detta stöd innan den akuta krisen är över. Det nya omställningsstödet diskuteras när detta skrivs.

Hittills är utbetalda belopp preliminära. Just det. Inte slutliga! Innan dess ska kontroll ske genom Skatteverkets utredare. För att inte kontrollerna i många fall ska sluta i katastrof krävs en ödmjuk och insiktsfull helhetssyn. En sådan har kanske inte varit verkets främsta kännetecken under åren, men corona är en utmaning och en prövning för oss alla.

Man kan anta att företag använt Tillväxtverkets hemsida när de ansökt om korttidsstödet. Denna har varit enkel och snabb att navigera på. Företaget har intygat på heder och samvete att de har allvarliga ekonomiska problem på grund av corona. ”Klick!” Men informationen har varit ofullständig. Riksdagen har ställt mycket högre krav än de verket, som tillämpande myndighet, förmedlat. Vad som avses med ”allvarliga ekonomiska problem” förklaras i skrivande stund inte med ett ord på hemsidan.

Kontrollen inför de slutliga besluten bör därför ske utifrån informationen på Tillväxtverkets hemsida och främst inriktas på anställdas närvaro och frånvaro. Något annat vore varken schysst eller rätt.

Utmaningarna blir grannlaga. FAR kommer att följa även kontrollerna.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig och Auktoriserad Skattekonsult FAR