Lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea skall träda i kraft den dag denna förordning träder i kraft och tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning den 1 januari 1981 eller senare och beträffande annan skatt i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari 1981 eller senare. Avtalet trädde i kraft den 9 september 1982.

Förordning (1991:1885)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1991:1885

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.