Innehåll

Lag (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier

(senast ändrad genom SFS 1990:611)

1 §Denna lag gäller statliga garantier som

 • har lämnats före den 1 juli 1988 för lån och krediter med stöd av de författningar som anges i bilaga till denna lag och

 • inte tidigare förenats med garantiavgift.

2 §Till täckning av statens kostnader för administration och förluster på grund av garantier som avses i 1 § skall långivaren årligen betala en avgift till staten.

Avgiften beräknas till en viss andel av den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 juli varje år enligt vad regeringen närmare föreskriver.

3 §Föreskrifter om tid och sätt för betalningen av avgiften meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

Bilaga

 1. Kungörelsen (1948:367) med vissa bestämmelser rörande statlig garanti för lån till yttre och inre rationalisering på jordbrukets område m.m.

 2. Kungörelsen (1954:311) om statlig garanti för uppförande av lagerhus m.m. för jordbruksändamål

 3. Kungörelsen (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning

 4. Rennäringsförordningen (1971:438)

 5. Förordningen (1977:387) om investeringsgaranti

 6. Förordningen (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m.m.

 7. Förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering

 8. Förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd

 9. Förordningen (1978:507) om industrigarantilån

 10. Förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets rationalisering, m.m.

 11. Förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

 12. Förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket

 13. Förordningen (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur

 14. Förordningen (1981:537) om statligt stöd till näringslivet

 15. Förordningen (1981:661) om strukturgarantier, m.m.

 16. Förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

 17. Förordningen (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m.

 18. Kungörelsen den 11 juni 1948 (nr 342) angående statligt stöd till jordbrukets yttre och inre rationalisering m.m.

 19. Kungörelsen (1963:305) om statligt kreditstöd till förvärv och drift av jordbruk m.m.

 20. Kungörelsen (1967:443) om statlig garanti för lån till maskinhållning inom jordbruket m.m.

 21. Kungörelsen (1967:453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

Lag (1990:611)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...