Ersättningar som utgår enligt den lag som den 23 mars 1988 antogs i Österrike till 50-årsminnet av landets ockupation (Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz) skall vid taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

1 §Ersättningar som lämnas enligt den lag som den 23 mars 1988 antogs i Österrike till 50-årsminnet av landets ockupation (Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz) ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

Lag (2011:1332)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1988:1461

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Den tillämpas dock även på ersättningar som utbetalats dessförinnan.

2011:1332

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.